torsdag 30 maj 2013

Dagens citat

"De isländska sagorna nedtecknades på 1200- och 1300-talen och kopierades sedan under följande sekler. Vid den tiden skrevs nästan allting på latin i alla europeiska länder, men i Wales och på Island tog man tidigt folkspråket i bruk. Om man till sagorna lägger de helgon-, biskops- och kungabiografier som också finns bevarade jämte poesi av både namngivna och namnlösa diktare samt Snorri Sturlusons (1179–1241) skrifter, omfattar de bibehållna isländska medeltidstexterna tusentals sidor i normalt boktryck."

Översättaren Inge Knutsson i Kristianstadsbladet om de isländska sagorna.