tisdag 7 maj 2013

Landsbanki bantar - halverar kontor i Hvammstangi

Landsbanki säger upp hälften av de anställda på kontoret i Hvammstangi. Banken har under det senaste året bommat igen ett stort antal filialer på landsbygden och på andra ställen har öppettiderna minskat och personal sagts upp. Nu har turen kommit till norra Island. Med tio anställda var kontoret i Hvammstangi enligt Landsbanki överdimensionerat för behovet, rapporterar DV.

Över snart hela Island har Landsbanki under det senaste året kapat kostnader genom att stänga kontor och säga upp personal. På många håll har åtgärderna mötts av kraftiga protester från lokalbefolkningen. Flera orter har på grund av nedläggningarna blivit utan bankservice, och eftersom Landsbanki ofta delade lokaler och personal med posten har även den servicen försämrats sedan banken stängt.

Landsbanki motiverar nedläggningarna med att nätverket av kontor är överdimensionerat. I takt med att allt fler gör sina bankärenden över nätet minskar behovet av kundkontakter på plats. Landsbanki har dessutom tagit över sparbanker, vilket gjort att banken på sina håll fått dubbla kontor.

Nu tvingas fyra av nio anställda på kontoret i Hvammstangi på norra Island lämna sina jobb. Kristján Kristjánsson, informationschef för Landsbanki, säger i DV att nedskärningarna varit på gång en längre tid:
"Detta stod klart redan när vi tog över. Detta var ett sparbankskontor och det var väldigt personaltätt. Detta var ett led i att få kontoret i normalt driftstillstånd."
Som mest hade kontoret i Hvammstangi tio anställda. Det betydde enligt Kristján Kristjánsson att bemanningen var dubbelt så hög som på kontoren i de större städerna Húsavík och Hvolsvöllur. Sedan dess har dessutom kontoret i Hvammstangi upphört som försäkringsombud.

Kristján Kristjánsson säger i DV att Landsbanki ser över verksamheten i hela landet för att hitta rätt personaltäthet:
"Vi började där i Östfjordarna och Västfjordarna för knappt ett år sedan. Så hanterade vi Suðurnes förra hösten. Så har vi minskat avsevärt på huvudkontoren och ändrat organisationen där. Detta är allt ett led i att minska banken efter vad aktiviteten tillåter."
Kommunstyrelsen i Húnaþing vestra kritiserar i ett uttalande bankens beslut att minska personalen. Beskedet kallas "ett tungt hugg" mot kommunen med omnejd och anses gå emot statsägda Landsbankis syn på samhälleligt ansvar. De miljardvinster som banken gjort de senaste åren borde, menar kommunstyrelsen, i stället visa vikten av att erbjuda god service även utanför storstäderna.

Sedan sparbanken försvann och gick upp i Landsbanki har kunderna i Húnaþing vestra heller ingen annan bank att välja mellan. Kommunstyrelsen befarar vidare att färre anställda innebär mindre förståelse för bygdens behov. Ledningen efterlyser därför en förklaring till nedskärningarna från Landsbanki.

Här kan du läsa mer om Landsbankis nedskärningar.