lördag 15 juni 2013

Dorrit Moussaieff inte längre folkbokförd på Island

Presidenthustrun Dorrit Moussaieff är sedan förra året inte folkbokförd tillsammans med Ólafur Ragnar Grímsson på Bessastaðir - trots att isländsk lag föreskriver att gifta par ska vara skrivna på samma adress. Generalsekreteraren Örnólfur Thorsson säger i Fréttablaðið att Dorrit Moussaieff och Ólafur Ragnar Grímsson fortfarande lever tillsammans på Island. Anledningen till flytten uppges vara hennes affärer i Storbritannien.

Den 14 maj i år firade Ólafur Ragnar Grímsson och Dorrit Moussaieff tennbröllop. De hade då varit gifta i tio år. Paret träffades år 2000, gifte sig tre år senare på presidentens födelsedag och Dorrit Moussaieff fick ytterligare tre år senare isländskt medborgarskap.

Både presidenten och hans hustru betalar skatt på sina inkomster på Island. Eftersom de är gifta är de sambeskattade. Förra året framkom det dock att Dorrit Moussaieff trots detta inte betalar någon isländsk förmögenhetsskatt. Hennes familj tillhör en av de rikaste i Storbritannien och bägge föräldrarna är framgångsrika juvelhandlare.

Sedan förra året är Ólafur Ragnar Grímsson och Dorrit Moussaieff inte heller skrivna på samma adress. Han är alltjämt folkbokförd på residenset Bessastaðir, medan hon är folkbokförd i Storbritannien. Isländsk lag säger dock att gifta par ska vara skrivna på samma adress. Undantag beviljas enbart till exempelvis ambassadpersonal utomlands.

Örnólfur Thorsson, generalsekreterare vid presidentens sekretariat, säger i Fréttablaðið att folkbokföringsadressen ändrades utan synpunkter från myndigheterna:
"Förändringen gäller bostaden, Dorrits arbete och hennes familj i London. ... De har naturligtvis inte avbrutit samboendet och hon kommer självklart att vara här på nationaldagen."
Isländsk lag föreskriver vidare att gifta par visserligen kan ha olika hem, men att bara en av dem ska användas som folkbokföringsadress för bägge. Om paret inte har några gemensamma barn, vilket är fallet med Ólafur Ragnar Grímsson och Dorrit Moussaieff, ska de själva bestämma folkbokföringsadressen. Om så inte sker ska Þjóðskrá Íslands, som sköter folkbokföringen, avgöra vilken adress de ska skrivas på.

Uppdatering: Dorrit Moussaieff skriver i ett uttalande att hon förra året, när det under en period såg ut som att Ólafur Ragnar Grímsson inte skulle fortsätta som president, förberedde sig för att tillbringa mer tid i Storbritannien för att bland annat ta hand om familjeföretaget då bägge hennes föräldrar är gamla. Vad gäller folkbokföringsadressen och förmögenhetsskatten hänvisar hon till avtal som gör att utländska medborgare i vissa fall kan välja att beskattas i utlandet, och till skillnad från Ólafur Ragnar Grímsson därmed bara har begränsad skattskyldighet på Island. Ändringarna ska enligt Dorrit Moussaieff ha gjorts i samråd med jurister.