fredag 28 juni 2013

Fångstmän i nytt ordkrig - får kritik från sälskådare

Konflikterna mellan fångstmän och turistnäring är många i Faxaflói utanför Reykjavík. Nu sprider sig ordkriget till Húnaflói i nordväst. Sälskådare anklagar fångstmän för att skjuta vikval så nära land att sälarna inte längre vågar vara kvar på land när båtar närmar sig. Fångstmannen Gunnar Bergmann Jónsson tillbakavisar kritiken och hävdar att de jagar val så långt ut till havs att skotten inte hörs in till land, rapporterar RÚV.

I Reykjavík pågår sedan länge ett ordkrig mellan fångstmän och turistnäring. De beskyller varandra för att allt färre valar syns till i Faxaflói. Valskådningsföretagen hävdar att jakten skrämmer bort djuren, medan fångstmännen hävdar att turistbåtarna jagar valarna ut till havs. Det har också förekommit anklagelser om att fångstmän ska ha skjutit val inom den skyddszon som fredats just för valskådning.

Tidigare näringsministern Steingrímur J. Sigfússon utökade den fredade zonen i Faxaflói. Det är dock ett beslut som den nya regeringen med fiskeminister Sigurður Ingi Jóhannsson i spetsen, som är betydligt mer positivt inställd till valfångst, överväger att riva upp.

Gunnar Bergmann Jónsson, som jagar vikval med hemmahamn i Hafnarfjörður, har nu bytt område och siktar i stället in sig på Húnaflói i nordväst. Men även där har fångstmännen hamnat i konflikt med turistnäringen. Med Hvammstangi som bas bedrivs sälskådning i bukten. Nu anklagas fångstmännen för att jaga val så nära land att de skrämmer bort sälarna från stränderna.

Hvammstangi ligger vid halvöarna Vatnsnes och Heggstaðanes vid fjorden Miðfjörður. Här finns några av landets största sälkolonier. Sedan några år tillbaka bedriver det lokala sälmuseet, Selasetur Íslands, sälsafari i fjorden och ut i Húnaflói.

Kaptenen ombord sälskådningsfartyget Brimill uppger för RÚV att fångstmännen skjuter val bara tre till fyra kilometer från några av regionens främsta yngelplatser. Sälarna ska sedan dess ha blivit så skygga att de flyr undan turistbåtarna. Det betyder i sin tur att många turister får återvända besvikna till hamnen.

Gunnar Bergmann Jónsson tillbakavisar i RÚV att jakten skulle ske så nära land. Han hävdar att den bedrivs på tillräckligt avstånd från sälkolonierna:
 "För det första var vi inte tre eller fyra kilometer från deras safariområden, utan snarare var vi tio kilometer därifrån. Det är faktiskt inte möjligt för dem att höra, varken sälarna eller folket på land, när vi skjuter vikval i Húnaflói."
I Húnaflói finns ingen fredad zon där valfångst är förbjuden. Gunnar Bergmann Jónsson säger till RÚV att skälet till att jakten nu äger rum i nordväst är den utökade skyddszonen i söder:
"Vi måste naturligtvis leta någon annanstans när dessa områden har stängts. Vi vill naturligtvis också respektera denna verksamhet och vi vill inte vara intill dessa områden. Men ännu fler områden får inte stängas för oss för att inte förstöra vikvalsjakten helt och hållet."
Här kan du läsa mer om årets valfångst.