söndag 23 juni 2013

Finansminister vill skärpa kraven för kreditinstitutioner

Kreditinstitutioner och värdepappersfonder kommer oftare att drabbas av dagsböter om de inte efterlever regelverket. De som först efter anmärkning följer centralbanken Seðlabanki Íslands direktiv kommer ändå att få böter. Böterna ska heller inte behöva ta omvägen via domstol. Det föreslår finansminister Bjarni Benediktsson i ett lagförslag med syftet att ställa tuffare krav på finansbolag.

Finansminister Bjarni Benediktsson föreslår en skärpning av Seðlabanki Íslands möjligheter att utfärda dagsböter till kreditinstitutioner och värdepappersfonder som agerar i strid med regelverket. Böterna ska utfärdas i enlighet med de riktlinjer som klubbas av centralbankschefen och senare godkänns av styrelsen. Det handlar bland annat om att efterleva regler på tillgängligt kapital, förhållandet mellan inhemska och utländska valutor och bindningstider.

Nyheterna i förslaget är att Seðlabanki Íslands ska kunna kräva in böterna utan domstolsbeslut, att tre fjärdedelar av bötesbeloppet ska gå till statskassan och att dagsböter inte avskrivs om finansbolaget följer centralbankens uppmaningar. I stället ska böterna krävas in ändå.

Seðlabanki Íslands har i dag liknande befogenheter. De kreditinstitutioner och värdepappersfonder som inte följer regelverket men agerar i enlighet med centralbankens krav brukar i regel slippa böter. Den traditionen kommer att bli historia om lagförslaget genomförs.