måndag 24 juni 2013

Okei är inte okej i alltingets talarstol

Tänker de i opposition så folkomröstningsvänliga borgerliga partierna behålla samma inställning i regeringsställning? Eller är det Landssambands íslenskra útvegsmanna, fiskeindustrins branschorganisation, som får bestämma när det folkomröstas eller inte? Den frågan ställde socialdemokraten Helgi Hjörvar till statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Som svar fick han att han bara var ute efter en soundbite som skulle dyka upp i nyheterna - och diskussionen kom sedan att handla om lånord i stället för fiskepolitik.

Regeringen tänker riva upp beslutet om höjda fångstskatter som den rödgröna koalitionen klubbade under den förra mandatperioden. Regeringen anser att den slår för hårt mot vissa fiskeföretag och gör det omöjligt att få verksamheten att gå med vinst.

Planerna är dock långt ifrån okontroversiella. Självständighetspartiet ses av många politiska motståndare av tradition som en förlängd arm av Landssambands íslenskra útvegsmanna, LÍÚ. En namninsamling på nätet har redan samlat över 30 000 underskrifter för att folkomrösta i frågan.

Helgi Hjörvar undrade därför under en frågestund i alltinget hur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ställer sig till folkomröstningar - om det finns någon viss andel av invånarna som bör stå bakom kravet eller om det finns någon typ av frågor som inte lämpar sig för folkomröstningar. Och så frågade han om statsministerns tal om att folkomröstningen som instrument inte får användas av en majoritet för att förtrycka en minoritet var en direkt hänvisning till LÍÚ som maktfaktor.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kontrade med att han vid det här laget känner till Helgi Hjörvars debatteknik, som syftar till att få med en dräpande replik, en soundbite (eller sándbæti som det transkriberades i protokollet), på nyheterna.

Här såg sig talmannen Einar K. Guðfinnsson tvingad att ingripa. Lagen säger nämligen att det ska talas isländska i alltinget, och dit räknas inte så kallade enskuslettur, engelska lånord som inte anpassats till isländskans uttal, stavning och grammatik. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson uppmanades därför att hålla sig till isländska i salen.

Guðmundur Steingrímsson, alltingsledamot för Ljus framtid, missade inte chansen att med ironin som vapen angripa Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på hans egen planhalva:
"Det gladde onekligen göken i salen denna solskensdag att höra den högt ärade statsministern, trots kulturnationalistiska betoningar, använda ordet soundbite i talarstolen."
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svalde inte betet utan replikerade i samma lätta ton:
"Herr talman, okei, jag förstår vad du säger."
Användningen av ordet okei, som i stavningen ókei och klassat som informellt finns med i standardverket Íslensk orðabók, ledde till en ny anmärkning från Einar K. Guðfinnsson. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade sig uppskatta att talmannen hade öronen med sig i debatten:
"Jag välkomnar att talmannen klarade vaksamhetsprovet som jag gav honom."
Guðmundur Steingrímsson försökte byta ämne genom att återgå till en diskussion om den föregående regeringens investeringplan. Men han började att tala om skönheten med förslagen genom att använda beautyið, ännu ett engelskt lån som Einar K. Guðfinnsson inte lät passera. Guðmundur Steingrímsson, som själv har en examen i isländska från Háskóli Íslands, tog sedan chansen att ge sin syn på det isländska språket:
"Jag ansluter mig till en liberal inställning till språkvårdspolitiken och anser det i sin ordning att använda nyord och även skapa dem i talarstolen."
Här kan du läsa mer om språkdebatter som ägt rum i alltingets talarstol och här kan du se ordväxlingen.