onsdag 10 juli 2013

Ny minister i Islands regering kostar 109 miljoner

Att gå från åtta statsråd i regeringen till nio kostar skattebetalarna 109 miljoner isländska statsråd. Ytterligare en minister innebär att kostnaden ökar till minst 203 miljoner. Det framkommer i ett interpellationssvar från finansminister Bjarni Benediktsson till Steingrímur J. Sigfússon, alltingsledamot för Gröna vänstern.

När Socialdemokraterna och Gröna vänstern efter valet 2009 bildade regering utsågs hela tolv statsråd. Av dessa var två ministrar opolitiska och hämtades från universitetsvärlden som ett sätt att återuppbygga förtroendet för alltinget och rikspolitiken. I omgångar bantades så antalet ministrar från tolv till tio till åtta vid mandatperiodens slut.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson valde i våras att utse nio ministrar, fem från Självständighetspartiet och fyra från Framstegspartiet. Målet är dock att Framstegspartiet ska få en femte ministerpost under mandatperioden. Det hittills troligaste scenariot är att regeringen utser en miljöminister - frågor som i dag ligger på fiske- och jordbruksministern Sigurður Ingi Jóhannssons bord.

Det nionde statsrådet innebär en kostnadsökning med 109 miljoner isländska kronor. Det framgår av finansminister Bjarni Benediktssons svar på en skriftlig fråga från Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon. Med ytterligare ett statsråd i regeringen blir prislappen för skattebetalarna minst 203 miljoner.

I uträkningarna ingår kostnader för assistenter och sekreterare samt den högre lön som utbetalas till en alltingsledamot som tar steget till att bli minister. Tillkommer gör traktamenten vid utlandsvistelser, glesbygdsstöd och andra rörliga utgifter.

Den genomsnittliga alltingsledamoten får i dag en lön på runt 800 000 isländska kronor före skatt med olika tillägg inräknade. Flera av tilläggen är dock skattefria. Grundlönen är 630 000 kronor. Statsråd och talmannen har en lön på ungefär 1,1 miljoner medan statsministern får 1,2 miljoner före skatt.

Genomsnittslönen för landsorganisationen Alþýðusamband Íslands medlemmar är 393 000 isländska kronor. En alltingsledamot tjänar alltså ungefär dubbelt så mycket som en vanlig löntagare.