tisdag 2 juli 2013

Vill skjuta upp höstsession - hinner inte klart budgeten

Regeringen vill skjuta upp starten för alltingets höstsession i tre veckor. Den hinner nämligen inte klart med budgeten för nästa år. Högerkoalitionen har under sommaren utlovat åtgärder som betyder ett bortfall på 20 miljarder isländska kronor i intäkter till statskassan. För att skapa balans i budgeten anser sig regeringen behöva mer tid. Men från det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, är intresset för att gå den borgerliga koalitionen till mötes svagt.

Rejält bantad fångstskatt för fiskeindustrin, avskaffad momshöjning för hotellövernattningar och sänkta försäkringspremier för företagare. Det är några av de åtgärder som den nya regeringen har aviserat till en prislapp på omkring 20 miljarder isländska kronor.

Att lägga en minusbudget är för den borgerliga koalitionen inget alternativ. Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet kritiserade under den förra mandatperioden den rödgröna regeringen för svag ekonomisk utveckling. De gick till val på löften om tillväxt, skattelättnader, avgiftssänkningar och bättre ekonomiska villkor för både hushåll och företag.

Uppenbarligen finns det alltjämt ett stort hål i budgeten för 2014 som regeringen ännu inte lyckats lösa. Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och finansminister Bjarni Benediktsson ska enligt Vísir både i förra veckan och i går ha träffat ledarna för oppositionen, Socialdemokraternas Árni Páll Árnason, Gröna vänsterns Katrín Jakobsdóttir, Ljus framtids Guðmundur Steingrímsson och Piratpartiets Jón Þór Ólafsson.

Syftet med mötena ska ha varit att få dem att acceptera en försenad höstsession. Lagen säger att den ska inledas den andra tisdagen i september, i år den 10 september. Regeringen vill i stället skjuta upp starten tre veckor till den 1 oktober.

För att alltingets höststart ska kunna senareläggas krävs en lagändring. Regeringspartierna har visserligen majoritet att klubba en sådan ändring på egen hand, men uppges enligt Vísir eftersträva enighet i frågan.

Det första förslaget som läggs under höstsessionen är alltid regeringens budget för kommande år. Det brukar åtföljas av den så kallade binnikemasken, bandormurinn, en lång rad av ekonomiska åtgärder som ingår i budgetunderlaget. Den har tidigare kunnat läggas fram senare, men nya regler säger att den ska presenteras samtidigt som budgetpropositionen. Bjarni Benediktsson säger till Vísir att det är skälet till regeringens önskemål:
"Det är speciella anledningar eftersom det är valår och nu träder för första gången i kraft regler om att de inkomstskapande förslagen ska komma samtidigt som budgetförslaget."
Att behöva vända sig till oppositionen på grund av tidsnöd är knappast någon önskesituation för regeringen. Samtidigt skulle det se illa ut att utan samråd skjuta upp höststarten med hela tre veckor. Inte minst sedan de borgerliga partierna under förra mandatperioden ofta kritiserade den rödgröna koalitionen för att vara sena i budgetarbetet och många andra tunga politiska förslag.

Hittills har inte regeringen lyckats komma överens med oppositionen. Össur Skarphéðinsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna och tidigare statsråd, säger i Morgunblaðið att han är mycket skeptisk till att gå den borgerliga koalitionen till mötes:
"De har skapat sig ett självförvållat problem genom att allvarligt minska statens intäkter. ... Jag är själv av åsikten att det är mycket svårt att gå med på något sådant. Regeringen kommer vid sommarens slut att ha haft tillräcklig tid för att ta fram budgeten."
Här kan du läsa mer om den nya regeringens politik.