fredag 16 augusti 2013

Cheap Jeep hyrde ut oförsäkrad och oregistrerad bil

När kunden drabbades av en olycka visade det sig inte bara att hyrbilen var oförsäkrad. Den var inte heller registrerad som en hyrbil. Ändå krävde uthyraren Cheap Jeep kunden på 250 000 isländska kronor i självrisk. Företagets ägare hävdar att han inte hunnit registrera och försäkra bilen. Cheap Jeep granskas nu av Samgöngustofa sedan det visat sig att företaget äger ytterligare oförsäkrade bilar, rapporterar RÚV.

Cheap Jeep är en av de uthyrare som dök upp på Island i samband med den turistboom som uppstod efter kraschen och kronans ras. Affärsidén är att hyra ut äldre bilar till kunderna. Företaget har som mål att priserna ska ligga upp till 50 procent under konkurrenternas. I regel går det dock att både sommar som vinter hitta nya bilar till samma pris och bättre villkor.

Cheap Jeep har dessutom bland de snårigaste uthyrningsreglerna i landet. Majoriteten av de isländska biluthyrarna delar in fordonen i två klasser - antingen är de tillåtna på höglandets F-vägar eller inte. Cheap Jeeps villkor är trots påståenden om motsatsen i princip obegripliga:
"Many of the ordinary car rental companies have strict restrictions on mileage and which roads you are allowed to drive. CheapJeep offers unlimited mileage and allows the drivers to drive on all roads and tracks, only dependent on vehicle type and a few general safety guidelines."
Men den som försöker utröna vilka regler som gäller vissa fordon får knappast klarhet genom att läsa de olika informationstexterna på Cheap Jeeps webbplats. Företaget hävdar att "Class D and E vehicles [typ fyrhjulsdrivna Subaru Forester] are allowed to travel on light gravel roads, but are not suitable for driving into the highlands". Samtidigt rekommenderas Toyota Yaris ("for day trips or longer travels on the Icelandic ring road #1") och Toyota Corolla ("traveling on the ring road #1, the capital area or other asphalt roads") för resor på ringvägen - som inte är asfalterad hela vägen runt landet. Är det då okej att åka ringvägen runt landet eller inte?

På ett annat ställe på webbplatsen heter det att "Class D [typ Subaru Forester] vehicles are permitted to drive on all paved roads and levelled gravel roads." Toyota Yaris och Corolla är klassade lägre än så och nämns bara som lämpliga för asfalterade vägar. Samtidigt som formuleringarna är luddiga och motsägelsefulla har Cheap Jeep möjlighet att ta ut straffavgifter från kunder som inte följer dem.

En kvinna som nyligen hyrde bil av Cheap Jeep var inblandad i en olycka och krävdes på 250 000 isländska kronor i självrisk för skadorna på fordonet. Men kravet från Cheap Jeep följdes snart av ett brev från Internationella Trafikförsäkringsföreningen, som kopplas in när oförsäkrade fordon är inblandade i olyckor. Bilen var nämligen oförsäkrad.

Cheap Jeep krävde enligt RÚV kunden på självrisken trots att bilen inte var försäkrad. Det visade sig dessutom att den inte var registrerad som hyrbil. Kunden hade tur i oturen eftersom inga allvarliga skador uppstod i samband med olyckan. Då bilen var oförsäkrad hade kvinnan själv tvingats att stå för alla kostnader.

Ägaren av Cheap Jeep säger till RÚV att han samma dag som olyckan inträffade skulle registrera bilen som hyrfordon och försäkra den, men att han inte hann göra detta i tid. Bilen stod registrerad på honom själv men utan försäkring.

Försäkringsbolaget uppmärksammade efter olyckan polisen på att Cheap Jeep stod som ägare av dussintals oförsäkrade bilar. När polisen skulle undersöka saken i företagets garage hittades inga bilar. Ägaren säger till RÚV att fordonen är avregistrerade och parkerade i Keflavík. De ska enligt honom inte vara uthyrda till kunder.

Samgöngustofa är den myndighet som ger tillstånd till och utövar tillsyn över biluthyrare på Island. Myndigheten ska nu granska Cheap Jeeps verksamhet.

Här kan du läsa mer om att hyra bil på Island.