lördag 28 september 2013

Surtsey på frimärke 50 år efter utbrottet

Den 14 november 1963 trängde ett vulkanutbrott igenom Atlantnattens stilla lugn och sprutade enorma mängder vulkaniskt material upp i luften. Utbrottet pågick i nästan fyra år, och när det upphörde hade Västmannaöarna fått sin yngsta, sydligaste och näst största medlem belägen knappa två mil från huvudön Heimaey. Sedan dess har Surtseys storlek halverats från 2,65 kvadratkilometer i juni 1967 till 1,3 kvadratkilometer sommaren 2012.

Erosionen kommer att fortsätta att minska öns storlek. Forskarna tror dock att den innersta kärnan är tillräckligt hård för att under överskådlig tid kunna stå emot Atlantens vågor.

Samtidigt fortsätter växtligheten att breda ut sig över Surtsey och många fågelarter häckar på ön varje sommar. Det mest sannolika är att ön slutar som de övriga minstingarna i ögruppen, som en liten vulkanisk ö täckt av grönska och med ett rikt fågelliv.

Íslandspóstur gav nyligen ut ett frimärke föreställande Surtsey. Frimärket visar hur ön ser ut i dag. Syftet är att minnas femtioårsdagen av det utbrott som skapade Surtsey.

Här kan du läsa mer om Surtsey.