lördag 26 oktober 2013

Bästa partiet ökar försprånget i Reykjavík

Med sju månader kvar till valet ser Jón Gnarr ut att kunna behålla borgmästarposten i den isländska huvudstaden. Hela 37 procent av väljarkåren i Reykjavík föredrar Bästa partiet. Samtidigt står Självständighetspartiet still i opinionen medan Framstegspartiet inte får någon representation i fullmäktige. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av RÚV.

Den 30 oktober har Jón Gnarr lovat att lämna besked om han ställer upp för omval till kommunfullmäktige i Reykjavík den 31 maj nästa år. Om han kandiderar tycks han ha goda chanser att få förnyat förtroende av väljarna. Hela 37 procent står nu bakom Bästa partiet, en uppgång med 2 procentenheter jämfört med septembermätningen.

Bästa partiets opinionssiffra är inte bara den bästa under hela mandatperioden. Den ligger också över valresultatet och skulle ge partiet sju ledamöter i fullmäktige jämfört med dagens sex.

Självständighetspartiet ligger kvar på 31 procent även i denna mätning, vilket innebär att partiet skulle behålla dagens fem mandat i fullmäktige trots något svagare stöd än vid valet våren 2010.

Socialdemokraterna ligger på 15 procent också still jämfört med föregående mätning. Om detta vore ett valresultat skulle partiet förlora ett av dagens tre mandat till Bästa partiet.

Gröna vänstern backar med 1 procentenhet jämfört med septembermätningen men ligger alltjämt klart över valresultatet. Partiet behåller därmed sin enda plats i fullmäktige.

Framstegspartiet får 4 procent, vilket inte heller den här gången räcker för att nå representation i Reykjavíks kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om opinionsläget i Reykjavík.