fredag 4 oktober 2013

Glitnirchef åtalas för insiderbrott - dömde ut egna banken

Fredagen den 14 mars 2008 skrev Glitnirchefen till vd Lárus Welding att alla aktier skulle vara värdelösa till påsk om inte banken vände sig till Seðlabanki Íslands för att få hjälp. Två veckor senare sålde chefen alla sina aktier i Glitnir till ett värde av tio miljoner isländska kronor. Nu åtalas mannen för insiderbrott vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Mannen förnekar brott och kräver att åtalet ska läggas ned eftersom åklagaren tidigare avskrivit misstankarna.

Mannen hade under 2008, då han gjorde sitt åttonde år som anställd i banken, en topposition inom Glitnir, men han tillhörde inte den innersta kretsen. Han tillhörde därför inte den del av bankens chefer som ansågs ha tillgång till insiderinformation.

Mellan den 27 februari och den 26 mars 2008 fick mannen ändå fyra mejl med upplysningar om den allt mer besvärande situationen för Glitnir. I internmejlen fanns information om att bankens tillgång till kapital blev allt sämre och att allt fler lånelinor kapades. Glitnir hade vid den här tiden mycket svårt att säkra tillgången till utländska valutor.

Samtidigt som det internt i en ganska bred krets cirkulerade uppgifter om tuffa framtidsutsikter fortsatte Glitnir att officiellt mata marknaderna med information som syftade till att lugna marknaderna. Banken hävdade att finansieringen var säkrad för en lång tid framöver och att den inte skulle påverkas av tillfällig oro.

Den 26 mars 2008 sålde mannen sina aktier i Glitnir till ett värde av tio miljoner isländska kronor. Tolv dagar tidigare hade han i ett mejl till vd:n Lárus Welding skrivit att aktier i banken skulle vara värdelösa till påsk om den inte begärde hjälp från centralbanken Seðlabanki Íslands.

Försäljningen gjorde att mannen kunde undvika förluster på cirka sex miljoner kronor. Han hade aktierna i ett bolag som han ägde tillsammans med sin hustru.

Mannen står nu åtalad för insiderbrott. Åklagaren anser att han under en avgörande tid hade tillgång till insiderinformation som i högsta grad påverkade bankens situation. Informationen var heller inte tillgänglig för allmänheten utan var bara känd i en begränsad krets i Glitnirs ledning. Det gör enligt åklagaren att mannen måste betraktas som en insider, även om han formellt inte klassades som en sådan.

När åtalet nyligen tingfästes i Héraðsdómur Reykjavíkur krävde mannen att det skulle läggas ned. Den 20 juni i år informerades mannens advokat tre år efter att förundersökningen inleddes att fallet hade avskrivits. Beslutet skulle ha fattats redan den 12 mars, men meddelades inte förrän drygt tre månader senare.

Åklagaren har tre månader på sig att ompröva ett beslut att lägga ned förundersökningen. När mannen åtalades den 2 augusti var den fristen enligt mannens advokat förbi. Det hade heller inte tillkommit någon ny bevisning i fallet som motiverade åtalsbeslutet.

Mannen krävde därför i Héraðsdómur Reykjavíkur att åtalet skulle läggas ned eftersom det stod i strid med både grundlagen och de mänskliga rättigheterna.

Den tidigare Glitnirchefen kommer inte att ta ställning till misstankarna i rätten förrän begäran om att lägga ned åtalet har prövats. Mannen har dock sedan tidigare förnekat brott.