fredag 25 oktober 2013

Invånare kan öppna egen butik i Hvolsvöllur

Missnöjet med Kjarval är utbrett men lågpriskedjorna visar inget intresse för att etablera sig i Hvolsvöllur. Nu kallar fullmäktige i Rangárþing eystra till boendemöte för att undersöka intresset för att grunda en egen livsmedelsbutik. En egen affär skulle kunna bli verklighet redan till årsskiftet då Kjarvals hyreskontrakt löper ut.

Fem mil västerut finns Selfoss med Nettó, Krónan, Bónus och Samkaup. Men den som inte har möjlighet att handla utanför Hvolsvöllur får nöja sig med Kjarval. Och det är det inte alla kommuninvånare i Rangárþing eystra som gör.

I flera års tid har kunderna klagat på höga priser hos Kjarval. Kaupás, som äger kedjan där även lågprisprofilerade Krónan och Nóatún ingår, har svarat att det inte är möjligt att hålla samma prisnivåer i glesbygden som i städernas lågprisbutiker. Påstötningarna från kommunen har hittills varit resultatlösa - Kaupás har inte ändrat butikskoncept eller inställning, och uppvaktningen av lågpriskedjorna har inte lett till någon etablering i Hvolsvöllur.

Sedan en tid tillbaka äger kommunen Kjarvals butikslokaler i Hvolsvöllur. Hyresavtalet löper ut vid årsskiftet. Kjarval har visserligen en option på förlängning, men om en konkurrerande butik skulle slå upp dörrarna och ha en majoritet av lokalbefolkningen bakom sig är det inte osannolikt att Kaupás avstår från att förlänga avtalet.

Självständighetspartiets två politiker i fullmäktige har nu fått med sig resten av ledamöterna på att ordna ett boendemöte för att diskutera butiksfrågan. Ett förslag är bland annat att bilda ett aktiebolag som startar en affär på orten - samtidigt som Kjarval står utan lokaler.

I förslaget skriver ledamöterna att det är uppenbart att lågpriskedjorna inte bedömer en etablering i Hvolsvöllur som tillräckligt lönsam. Självständighetspartisterna tror tvärtemot att kundunderlaget kommer att vara nog för att kunna hålla låga priser. Inte minst med tanke på den stora ökningen av turismen till regionen. Kommunen räknar med att omkring 300 000 turister årligen passerar Hvolsvöllur.

Med de framtida vinsterna som politikerna ser framför sig anser de att det vore onödigt att låta pengarna gå till ett företag i huvudstadsregionen medan bara låglönejobben blir kvar i Hvolsvöllur. I stället föreslår de ett aktiebolag som ortsborna går in i gemensamt för att driva butiken.

En medborgarägd livsmedelsaffär kommer knappast ha möjlighet att priskonkurrera med lågprisbutikerna i Selfoss. Kommunpolitikerna anser dock att risken för att en sådan butik skulle tvingas hålla högre priser än Kjarval är utesluten. Och då tycker de att en medborgarägd butik är att föredra framför Kjarval.

Här kan du läsa mer om butikssituationen i Hvolsvöllur och här om missnöjet med Kjarval i Vík í Mýrdal.