måndag 14 oktober 2013

Kommunen sågar posten och matbutiken i Vík í Mýrdal

Livsmedelsbutiken är för liten och postservicen för dålig. Kommunfullmäktige i Mýrdalshreppur uppmanar mataffären Kjarval att bygga ut eller hitta nya lokaler och posten att erbjuda bättre öppettider. Turismen till Vík í Mýrdal är nu så omfattande att den befintliga servicen inte räcker till. Denna linje har nyligen klubbats som beslut i fullmäktige.

Allt fler turister besöker Island och allt fler turister väljer också att resa runt landet med bil. De som inte kör runt hela ön väljer i regel att färdas längs sydkusten. Där blir Vík í Mýrdal ett givet stopp - med många sevärdheter inom några mil och med tio mil i varje riktning till närmaste samhälle. I regionen byggs flera nya hotell och gästhem för att kunna ta emot alla besökare.

Kommunen är dock inte helt nöjd med utvecklingen. Ett enigt fullmäktige anser nämligen att övrig service inte hinner utvecklas i samma takt som turisterna strömmar till Vík í Mýrdal. I ett beslut riktar fullmäktige kritik både mot Íslandspóstur och Kjarval.

Postservicen har det senaste året bantats i Vík í Mýrdal. I glesbygden utanför tätorten delas nu posten ut tre dagar i veckan i stället för tidigare fem dagar. Posthanteringen har flyttats från en redovisningsbyrå till livsmedelsbutiken Kjarval. Samtidigt har öppettiderna bantats från sju till fyra timmar om dagen. Kommunfullmäktige anser att det är en förändring till det sämre:
"Inte bara öppettiden har förkortats avsevärt, dessutom har postkassan trängts in vid sidan om en butikskassa i Kjarvals butik i Vík och tillgängligheten till postservicen är helt otillräcklig. Detta är särskilt bedrövligt under turismens högsäsong, eller från början av maj till slutet av september när invånarantalet i Vík mångfaldigas och butiken de flesta dagarna är fullsmockad med turister. Kjarvalbutikens storlek och utrymme rymmer inte alls denna postkassa."
Kommunfullmäktige uppmanar Íslandspóstur att ingripa så snart som möjligt för att förbättra situationen. Fullmäktige vill också att Kjarval agerar för att bygga ut affären eller på något sätt öka butiksytan:
"Man får troligen acceptera att Kjarvals butiksutrymme i Vík är av acceptabel storlek under vintermånaderna, men det är alldeles för litet och trångt från början av maj och till slutet av september. Turistsäsongen har förlängts mycket i vårt område och i vintras var turistströmmen i februari lika stor som i maj förra året. Butiksägarens beslut att ta sig an Íslandspósturs betjäning och placera den vid sidan om en butikskassa i butiken är helt oacceptabelt."
Kommunchefen Ásgeir Magnússon säger till Vísir att postfrågan inte kunde hanterats på "ett dummare sätt än här" och att det finns ett utbrett missnöje med servicen bland lokalbefolkningen:
"Denna butik kan räcka till för de människor som bor här under normala omständigheter, men den gör det inte på något sätt under turismens högsäsong. Det är oroväckande att åka till butiken eftersom där är så mycket att göra."
Butikschefen Pálmi Kristjánsson håller med om att butiksutrymmet är för litet under delar av året, men ställer sig frågande till tonläget från kommunfullmäktige. Han säger till Vísir att det troligtvis inte kommer att ske några förändringar inom kort eftersom moderbolaget Kaupás just nu är ute till försäljning:
"Jag tycker man blåser upp det här något otroligt. ... Alla vet naturligtvis att butiken har växt ur sig i förhållande till trafiken på sommaren. Men det är bara en femtedel av hela året."
Här kan du läsa mer om Vík í Mýrdal.