lördag 14 december 2013

Álftanes säger upp vänskapen med Gävle

I 25 år har Álftanes och Gävle varit vänorter. Men nu är det slut på vänskapen. Kommunfullmäktige i Garðabær har beslutat att samarbetet ska avbrytas. Förslaget kom från kommunchefen Gunnar Einarsson som också fick uppdraget att formellt säga upp utbytet med Gävle och tre andra nordiska vänorter.

Vid årsskiftet upphörde ekonomiskt trängda Álftanes som egen kommun och gick ihop med grannen Garðabær. I nuläget saknar därför Álftanes folkvalda företrädare i fullmäktige. Det första valet till den sammanslagna kommunen sker den 31 maj i år. Då utökas också antalet platser i fullmäktige från sju till elva.

Kommunallagen säger nämligen att kommuner med över 10 000 invånare måste ha minst elva platser i fullmäktige. Den gränsen passerade Garðabær redan före valet 2010 och före samgåendet med Álftanes.

Som en följd av samgåendet har Garðabær beslutat att de vänortssamarbeten som Álftanes hade ska upphöra. Förslaget lades av kommunchefen Gunnar Einarsson som också får i uppdrag att säga upp utbytet.

Sedan 1988 har Gävle varit en av Álftanes vänorter. De tre övriga har varit Gjøvi i Norge, Næstved i Danmark och Rauma i Finland.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan Álftanes och Garðabær.