söndag 15 december 2013

Avstod från budgetröst - försenad post tog fyra dygn

Femton kilometer tog fyra dagar med posten. Därför fick fullmäktigeledamoten Eva Dögg Þorsteinsdóttir handlingarna bara dagen innan det var dags att klubba budgeten för Mýrdalshreppur för nästa år. Därför valde hon också att lägga ned sin röst när budgetfrågan avgjordes.

Fullmäktige i Mýrdalshreppur har tidigare klagat på försämrad postservice sedan den flyttades till livsmedelsbutiken Kjarval i Vík í Mýrdal. Missnöjet har handlat om snåla öppettider och långa köer under turistsäsongen.

Nu gäller missnöjet även utdelningen. Eva Dögg Þorsteinsdóttir, är en av fem fullmäktigeledamöter i Mýrdalshreppur. Som representant för Listi einingar är hon dessutom den enda oppositionspolitikern i kommunen - övriga fyra mandat har Listi framfarasinna.

Eva Dögg Þorsteinsdóttir är bosatt på en gård i närheten av Dyrhólaey. Avståndet till Vík í Mýrdal är femton kilometer.

Efter att kommunchefen Ásgeir Magnússon postat budgethandlingarna tog det fyra dygn innan de nådde fram till Eva Dögg Þorsteinsdóttir. Det var då bara en dag kvar till mötet där budgeten för 2014 skulle klubbas.

Eva Dögg Þorsteinsdóttir valde att avstå från att rösta om budgeten. I en reservation skrev hon att handlingarna inte bara hade kommit för sent för att hon skulle hinna gå igenom dem. Hon hade heller inte bjudits in till några arbetsmöten eller fått någon information om de förändringar som gjorts i budgeten sedan tidigare diskussioner. Eva Dögg Þorsteinsdóttir ifrågasatte också majoritetens prioriteringar.

Budgeten klubbades ändå med fyra röster mot en. Ásgeir Magnússon ansåg dock att det var "oacceptabelt" att det tog fyra dagar för posten att nå fram till Eva Dögg Þorsteinsdóttir.

Här kan du läsa mer om missnöjet med postservicen i Vík í Mýrdal.