söndag 15 december 2013

Dagens citat

"Med detta har vi satt kursen i riktning mot ökad elektronisk kommunikation inom förvaltningen, vilket innebär lägre omkostnader och därmed bättre användning av allmänna medel och dessutom bättre samvaro med miljön."

Finansminister Bjarni Benediktsson i ett uttalande sedan han för första gången använt e-legitimation och mobiltelefonen för att underteckna ett dokument - i det här fallet ett meddelande från finansdepartementet till alltinget.