lördag 14 december 2013

Dagens citat

"Islands olycka gör allt till vapen. Regeringspartierna tycks inte alls förstå vårt ansvar här och nu gentemot isländsk kultur - och detsamma gäller tyvärr kanalchefen, Páll Magnússon. Denna treenighet, de två partierna och Páll, förstår inte, eller stänger ögonen, för det faktum att om vi inte bryr oss om den isländska kulturen på fullt allvar så försvagas den med oanade konsekvenser för framtiden. Den isländska kulturen är stark, men den lever inte om den inte omhändertas med värme och kraft. De stora nedskärningarna och det grova angreppet mot Ríkisútvarpið är inget annat än en attack. Rás 1 har i åttio år varit ryggraden i isländsk kultur. Attacken mot Rás 1 är därför helt enkelt ett angrepp på isländsk kultur."

Författaren Jón Kalman Stefánsson skriver i Vísir att regeringens besparingar inom Ríkisútvarpið är ett hot mot Islands kultur.