tisdag 17 december 2013

Dagens citat

"Jag vet inte vad som hade varit bäst för Socialdemokraterna, men jag tror att det inte hade varit bra för Island och jag var inte positiv till det. Vi lyckades trots allt klara av många och viktiga uppgifter även om en del inte fullföljdes i slutet. Det var ju inte lätt för oss. Kommer människor ihåg vilka oppositionen var under den senaste mandatperioden? Det var ingen opposition. Det var den mesta rivnings- och förstörelseverksamhet som jag någon gång har blivit vittne till inom politiken, och då minns jag ändå Självständighetspartiets opposition mot Gunnar Thoroddsens regering som naturligtvis var hätsk."

Steingrímur J. Sigfússon, alltingsledamot och tidigare partiledare för Gröna vänstern, i Vísir om socialdemokraten och tidigare utrikesministern Össur Skarphéðinssons uttalanden om att partiet borde ha lämnat regeringssamarbetet under 2012 på grund av EU-frågan.