måndag 30 december 2013

Egen majoritet för Självständighetspartiet i Mosfellsbær

Med 52,7 procent av väljarstödet får Självständighetspartiet egen majoritet i Mosfellsbær. Även koalitionspartnern Gröna vänstern ökar - och de två partierna skulle i dagsläget få åtta av nio platser i fullmäktige. Den enda oppositionen skulle i så fall utgöras av Socialdemokraterna. Boenderörelsen i Mosfellsbær tappar däremot sitt mandat i kommunen. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av Mosfellingur.

Mosfellsbær är Islands snabbast växande kommun. Vid årsskiftet hade antalet invånare ökat till 8 978 personer. Det betyder också att kommunfullmäktige växer i samband med valet den 31 maj nästa år. Antalet platser utökas då till nio jämfört med dagens sju.

I dagsläget har utökningen ingen betydelse för oppositionen. Självständighetspartiet och Gröna vänstern, som i dag styr i Mosfellsbær, har i opinionen stöd av sju av tio väljare. I fullmäktige skulle det ge koalitionen åtta av nio mandat.

Självständighetspartiet får egen majoritet med 52,7 procent, en ökning med 2,9 procentenheter jämfört med valet våren 2010. Ännu bättre går det för Gröna vänstern som ökar med 6,6 procentenheter till 18,3 procent. Det betyder sex mandat för Självständighetspartiet och två för Gröna vänstern.

Socialdemokraterna backar 1,2 procentenheter men är med 10,9 procent tredje största parti i kommunen. Socialdemokraterna behåller därmed sitt enda mandat i fullmäktige.

Framstegspartiet tappar visserligen 2,5 procentenheter jämfört med valresultatet men är med 8,7 procent av väljarna bakom sig ändå nära att stjäla Självständighetspartiets sjätte mandat. Precis som under denna mandatperiod blir dock Framstegspartiet utan representant i fullmäktige.

Stödet för Boenderörelsen i Mosfellsbær halveras däremot. Lokalpartiet förlorar 7,6 procentenheter och har nu bara stöd av 7,6 procent av väljarna. Boenderörelsen går därmed miste om platsen i fullmäktige.

Övriga partier får 1,8 procent.