fredag 13 december 2013

Hæstiréttur Íslands sänker straff för insiderbrott i Glitnir

Vid fem tillfällen under 2008 sålde Friðfinnur Ragnar Sigurðsson aktier i Glitnir till ett totalt värde av drygt 20 miljoner isländska kronor. Som chef i banken hade han tillgång till information om Glitnirs utsatta läge som andra aktieägare saknade. Men att det hann gå fyra år innan Friðfinnur Ragnar Sigurðsson åtalades gör att Hæstiréttur Íslands sänker straffet för insiderbrott till nio månaders fängelse, varav sex månader villkorligt.

Mellan den 12 mars och 18 september 2008 sålde Friðfinnur Ragnar Sigurðsson vid fem tillfällen sammanlagt 1 260 408 aktier i Glitnir till ett totalt värde av 20 178 739 isländska kronor. Han tillhörde inte de chefer i banken som ständigt hade tillgång till insiderinformation, men han fick enligt rätten under halvåret före bankens kollaps kännedom om Glitnirs besvärliga position på marknaden som gjorde honom till en tillfällig insider.

Den första försäljningen av aktier i den egna banken gjordes den 12 mars 2008. Friðfinnur Ragnar Sigurðsson sålde då 250 000 aktier för 4 350 000 isländska kronor. Dagarna innan hade han fått flera mejl om Glitnirs svårigheter att hitta långtidsfinansiering och försämrad tillgång till utländska valutor. Vid ett möte fyra dagar försäljningen berättades att flera lånelinor hade kapats samtidigt som spararna hade börjat att fly banken.

Först den 3 april och därefter den 9 april sålde Friðfinnur Ragnar Sigurðsson på nytt 250 000 Glitnir-aktier till ett pris av 4 437 500 respektive 4 575 000 kronor. Veckorna innan hade han genom mejl och mötesanteckningar fått veta att Citigroup inte längre var redo att låna ut pengar till Glitnir, att spararnas flykt från banken fortsatte, att många av de säkerheter som Glitnir avsåg att använda vid affärer med Bank of England inte längre var gångbara och att behovet av att hitta finansiering ständigt växte sig allt starkare.

Den 17 september gjorde sig Friðfinnur Ragnar Sigurðsson på nytt av med 250 000 Glitnir-aktier till prislappen 3 345 000 isländska kronor. Dagen därpå skedde den femte och sista försäljningen, då han sålde 260 408 aktier för 3 471 239 kronor. I mejl hade han då fått veta att Glitnir behövde gå in med nya säkerheter för lån från Barclays och svenska Carnegie, som inte längre accepterade aktier i Kaupþing som säkerhet. Efter Lehman Brothers-kraschen den 15 september eskalerade svårigheterna att hitta finansiering samtidigt som flera av Glitnirs större lån riskerade att inte bli förnyade. Dessutom hade Straumur Fjárfestingarbanki börjat flytta sina affärer till utländska banker.

Vid början av 2008 hade Friðfinnur Ragnar Sigurðsson totalt 2 057 000 aktier i Glitnir, en bank han då hade varit anställd vid sedan 1999. I februari tillkom dessutom 3 408 aktier i utdelning från banken. Under nio månader sålde han vid totalt åtta tillfällen hela innehavet. Inför tre av dessa försäljningar betraktades han inte som en insider i banken.

I mars i år dömdes Friðfinnur Ragnar Sigurðsson av Héraðsdómur Reykjaness till tolv månaders fängelse för insiderbrott. Hæstiréttur Íslands mildrar nu domen till nio månaders fängelse, varav sex månader villkorligt. Om han inte gör sig skyldig till brott inom de närmaste två åren slipper han sitta av den andra delen av straffet.

Hæstiréttur Íslands anser att det rör sig om brottslighet som gäller stora summor och att ett fängelsestraff därför inte går att undvika. Skälet till att domstolen ändå sänker straffet är att det gick fyra år mellan brotten och åtalet. Den fördröjningen anser rätten inte att Friðfinnur Ragnar Sigurðsson kan lastas för. Han är dessutom tidigare ostraffad.

Hæstiréttur Íslands gör också en annan bedömning av ersättningsfrågan. Héraðsdómur Reykjaness belade Friðfinnur Ragnar Sigurðssons hus i Kópavogur med kvarstad för 19,2 miljoner. Det beloppet sänks nu till 7 140 780 isländska kronor. Eftersom en försäljning som gjordes den 14 maj 2008 inte betraktades som insiderbrott anser Hæstiréttur Íslands att han inte kan tvingas att betala det totala värdet för aktieförsäljningarna fram till den dagen, utan bara vad han tjänade på att inte behålla aktierna vid de tre försäljningar som redan hade gjorts.

Friðfinnur Ragnar Sigurðsson döms mot sitt nekande. Han har hela tiden hävdat att han varit oskyldig och att hans försäljningsbeslut inte påverkats av insiderinformation. Han döms också att betala rättegångskostnader på närmare 2,7 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Friðfinnur Ragnar Sigurðsson och här kan du läsa domen i sin helhet.