söndag 22 december 2013

Isländsk arbetslöshet ökar för andra månaden i följd

Arbetslösheten på Island ökade för andra månaden i följd och var under november 4,1 procent, en uppgång med 0,2 procent jämfört med oktober. I alla regioner utom Vesturland skrev fler in sig som arbetssökande under månaden. Vinnumálastofnun räknar med en fortsatt ökning även under december. Det uppger myndigheten i en prognos.

Under årets första elva månader har arbetslösheten i genomsnitt varit 4,5 procent. Det är en siffra som är lägre än sommaren 2012, då arbetslösheten som lägst sjönk till 4,7 procent. I år nåddes den lägsta noteringen, 3,8 procent, i september.

I november stod 4,1 procent utanför arbetsmarknaden, en uppgång med 0,2 procent jämfört med föregående månad. Det var andra månaden i följd som andelen arbetslösa ökade. I november förra året var däremot 5,4 procent arbetslösa.

Arbetslösheten ökade i samtliga regioner utom Vesturland. På Suðurnes var arbetslösheten 6,2 procent (en ökning med 0,5 procent jämfört med oktober i år), Reykjavíkområdet 4,5 procent (+0,1), Norðurland eystra 3,6 procent (+0,5), Suðurland 2,8 procent (+0,3), Vesturland 2,4 procent (oförändrat), Västfjordarna 2,3 procent (+0,2), Austurland 2,2 procent (+0,1) och Norðurland vestra 1,3 procent (+0,4).

Antalet kommuner med full sysselsättning sjönk under november från fem till tre: Skorradalshreppur i Vesturland, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Antalet män inskrivna som arbetssökande ökade med 249 personer medan antalet kvinnor steg med 43 personer. Arbetslösheten är dock alltjämt högre bland kvinnor än bland män, 4,6 respektive 3,6 procent.
Långtidsarbetslösheten minskade något under november medan ungdomsarbetslösheten ökade. Nu har 48 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden saknat jobb i minst ett halvår. Bland de arbetslösa är 15 procent mellan 16 och 24 år.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ökar med 0,1 till 0,4 procent i december.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.