fredag 20 december 2013

Isländska politiker: Morgunblaðið mest partiska mediet

Morgunblaðið står för den mest partiska nyhetsförmedlingen på Island. Mest objektiva är RÚV och DV. Det visar en undersökning utförd bland isländska politiker utförd av Birgir Guðmundsson, docent i medievetenskap vid Háskólinn á Akureyri. Studien publiceras i tidskriften Stjórnmál og stjórnsýsla.

De isländska medierna ifrågasätts ständigt av landets politiker. Företrädare för regeringspartierna Självständighetspartiet och Framstegspartiet riktar främst kritik mot public service-bolaget RÚV. Högerkoalitionen anser att RÚV tar parti för Socialdemokraterna och för EU-medlemskap. De två borgerliga partierna brukar också hävda att RÚV:s nyhetsförmedling är vänstervriden.

Inte heller DV brukar stå högt i kurs hos de borgerliga partierna. Vissa brukar också döma ut Fréttablaðið som EU-vänlig. Tidningen kopplas annars ofta både till Socialdemokraterna och Självständighetspartiets EU-positiva falang.

Till vänster om den politiska mitten är i stället Morgunblaðið den tidning som betraktas som minst opartisk. Socialdemokraterna och Gröna vänstern kritiserar Morgunblaðið för att vara något av ett partiorgan för Självständighetspartiet i allmänhet och fiskelobbyn i synnerhet.

I Reykjavík har borgmästaren Jón Gnarr, som också leder Bästa partiet, anklagat Morgunblaðið för att ägna sig åt mobbning och smutskastning samt hävdat att tidningens bevakning av kommunpolitiken är osaklig och syftar till att gynna Självständighetspartiet.

Birgir Guðmundsson, docent i medievetenskap vid Háskólinn á Akureyri, har undersökt isländska politikers attityd till massmedierna. Under vårens valrörelse genomförde han enkäter med företrädare för elva av de partier som kandiderade till alltinget. Utöver de partier som har representanter i parlamentet - Självständighetspartiet, Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Ljus framtid och Piratpartiet - har också företrädare för Gryning, Hushållens parti, Demokrativäktaren, Höger-gröna och Regnbågen deltagit.

I enkäten har politikerna bland annat fått gradera olika mediers opartiskhet. Betyget 1 betyder att mediet är helt opartiskt medan betyget 5 betyder att mediet är mycket partiskt.

Morgunblaðið får snittet 4,45 och rankas därmed som Islands i särklass mest partiska medium. Därefter följer Viðskiptablaðið med 3,73, Fréttablaðið med 3,66, Bylgjan och Stöð 2 med 3,61, DV med 3,14 och RÚV med 3,11.

Skillnaderna är dock stora mellan partierna. Samtliga socialdemokrater som besvarat enkäten ger Morgunblaðið betyget 5 - bland de deltagande företrädarna anser alltså samtliga att tidningens journalistik är mycket partisk. Snittsiffran från Ljus framtid och Piratpartiet är 4,89 och från Gröna vänstern 4,87.

Regeringspartiernas väljare anser inte i lika hög utsträckning att Morgunblaðið är partisk. Medelvärdet från Framstegspartiet är 4,14 och från Självständighetspartiet 3,41. Det innebär att Självständighetspartiets företrädare klassar Morgunblaðið som lika partisk som Fréttablaðið, som också får siffran 3,41. Här betraktas DV som mest partisk med siffran 4,12. I Självständighetspartiets led rankas både Viðskiptablaðið (2,76), Stöð 2 och Bylgjan (3,18) och RÚV (3,24) som mindre partiska än Morgunblaðið.

Även Framstegspartiets företrädare anser att DV är mest partisk (4,27). Här finns också bland företrädare för de etablerade partierna den mest utbredda skepsisen mot massmediernas rapportering. Snittbetyget på de sex medier som ingår i undersökning är från Framstegspartiet 3,87. Från Piratpartiet är medelvärdet 3,69, Gröna vänstern 3,51, Självständighetspartiet 3,35, Ljus framtid 3,13 och Socialdemokraterna 3,12.

Störst förtroendekapital i hela undersökningen har RÚV bland Socialdemokraternas företrädare. Public service-bolaget får snittsiffran 2,00. Ljus framtid litar mest på Fréttablaðið (2,17), Gröna vänstern på DV (2,33), Piratpartiet på RÚV (2,67) och Framstegspartiet på Stöð 2 och Bylgjan (3,27).

En klar majoritet bland samtliga partier anser att det är viktigt att ha ett språkrör. Socialdemokraterna och Gröna vänstern tycker att detta är allra viktigast.

Hela 95 procent av de tillfrågade svarar att Morgunblaðið står för en högerpolitisk linje. På samma fråga uppger 83 procent att Viðskiptablaðið också står till höger. DV klassas av 42 procent som hemmahörande på vänsterkanten. RÚV har enligt 38 procent sin politiska hemvist till vänster.

DV är enligt 37 procent inte mer lojal mot någon politisk åsiktsinriktning än någon annan. Motsvarande siffra för Morgunblaðið är 2 procent.

Bland Gröna vänsterns företrädare uppger 69 procent att mediernas nyhetsvärdering inte sker på sakliga och yrkesmässiga grunder. Motsvarande siffra skjuter i höjden hos Hushållens parti, där hela 85 procent delar åsikten. I alltinget är Gröna vänstern dessutom den grupp som med 11 procent oftast svarar att rapporteringen grundas på sakliga och yrkesmässiga grunder.

Här kan du läsa mer om förtroendet för de isländska medierna.