söndag 29 december 2013

Islänningar äter mest fisk i världen

88 kilo fisk om året äter den genomsnittliga islänningen. Inte i något annat land i världen utgör fisk en lika stor del av kosten. Medelsvensson konsumerar inte ens hälften så mycket. Och genomsnittseuropén får bara i sig en fjärdedel så mycket fisk som islänningarna sätter i sig. Medelvärdet för hela jordklotet är 17 kilo per person och år. Det uppger Íslandsbanki i en rapport baserad på statistik från FN-organet FAO.

Med en fångst som år 2010 uppgick till 1 miljon ton placerar sig Island på artonde plats över världens största fiskenationer. Inte för något annat land är fisket så betydelsefullt. Trots att Island tillhör Europas minsta länder är det bara två stater som fiskar mer - Ryssland (3,4 miljoner ton) och Norge (2,5 miljoner ton).

Mest i världen fångar Kina - hela 10 miljoner ton. Därefter följer Indonesien (4,5 miljoner ton), Peru (3,7 miljoner ton), Ryssland, Japan (3,2 miljoner ton), USA (3 miljoner ton), Indien (2,7 miljoner ton) och Norge. Just efter Island på artonde plats återfinns Spanien och Danmark. Vid ett eventuellt EU-inträde skulle Island därmed bli unionens minsta land och största fiskenation.

Inga andra äter heller så mycket fisk som islänningarna. Konsumtionen uppgick år 2009 till 88 kilo om året per person, vilket innebär att den dagliga dieten i snitt innehåller 241 gram fisk.

Andra storkonsumenter är Portugal (61 kilo per person och år), Japan (57 kilo), Sydkorea (56 kilo) och Norge (51 kilo).

Med en snittkonsumtion på 32 kilo hamnar Medelsvensson näst sist i Norden när det gäller fiskkonsumtion. Bara Danmark (22 kilo) äter mindre fisk medan Finland noteras för 37 kilo i snitt. Snittet för Europa är 22 kilo och för hela världen 17 kilo.