måndag 9 december 2013

Julian Assange: Island kommer att smälta av nya läckor

Inspelningar från alltingets telefoner i fyra månader. Tusentals ännu opublicerade dokument från isländska banker och privatiseringen av bankväsendet. Och dessutom en nyckelroll i Icesave-omröstningen. Det är något av innehållet i ett dokument som av amerikanska myndigheter påstås vara en nätkonversation mellan Wikileaks-aktivisterna Julian Assange och Bradley Manning.

I mars 2010 befann sig Julian Assange på Island. Tillsammans med bland annat alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir arbetade han med att framställa videon Collateral Murder, som genom läckta bilder och information visar hur amerikanska trupper från en helikopter medvetet skjuter irakiska civilister.

En nätkonversation från tiden på Island ingick i amerikanska åklagares bevismaterial mot Bradley Manning, som läckte hundratusentals diplomatiska dokument till Wikileaks och nyligen dömdes till 35 års fängelse. Chattloggen släpptes först av amerikanska myndigheter på nätet, men raderades snart. Den har dock på nytt lagts ut på nätet. Den sägs härröra från Bradley Mannings dator och påstås dokumentera konversationer med Julian Assange.

Julian Assange och Bradley Manning - som i dag använder namnet Chelsea Manning - uppges enligt amerikanska myndigheter vara de två personer som döljer sig bakom användarnamnen Nathaniel Frank och Nobody. Konversationerna ägde rum mellan den 5 och 18 mars 2010.

Den person som pekas ut som Julian Assange hävdar inför Bradley Manning att han är övervakad under sin tid på Island. Han uppger att det finns personer som följer hans rörelser och att minst en sådan person till och med bor på samma hotell i Reykjavík. Han berör vid några tillfällen också arbetet med Collateral Murder.

Julian Assange gör flera anmärkningsvärda uttalanden om material som han säger sig förfoga över. Wikileaks ska bland annat ha kommit över inspelningar av samtliga samtal från alltingets telefoner från en fyramånadersperiod. Hur detta skulle ha gått till förklaras inte, men Bradley Manning säger sig ha fått kännedom om avlyssningen tidigare från Julian Assange. Då, i mars 2010, hade inte samtalen gåtts igenom i jakten på intressant information men en person skulle ha fått i uppdrag att lyssna igenom alla samtal.

"Det här landet kommer att smälta", skriver Julian Assange sedan han berättat för Bradley Manning att Wikileaks fått tillgång till 800 sidor förhör och 40 gigabyte information om privatiseringen av de isländska bankerna. Vid ett annat tillfälle uppger Julian Assange att en person som arbetade som it-konsult överlämnat 10 gigabyte upplysningar inifrån bankerna. Uppgiftslämnaren sägs ha fått 15 miljoner isländska kronor för att hålla tyst och sopa igen spåren efter sig - samma person påstås dessutom ha gripits av polis vid ett tillfälle.

Julian Assange skriver även om den första folkomröstningen om Icesave. Han säger konsekvent att "vi" vann omröstningen, och Bradley Manning svarar att han förstår att Julian Assange haft ett inte obetydligt finger med i spelet. Exakt vad Julian Assange skulle ha gjort för att påverka utgången framkommer inte.

Julian Assange jublar åt en annan sak i chattarna med Bradley Manning. Under en debatt om Iceland Modern Media Initiative, Immi, säger han sig verbalt ha besegrat "en stackare" från Blaðamannafélag Íslands, det isländska journalistförbundet. Debatten handlade om idén att göra Island till ett tryckfrihetsparadis.

Uppgifterna är svåra att verifiera. Det enda som egentligen är säkert är att Julian Assange uppehöll sig på Island i mars 2010 och att han dessutom närvarade vid Immi-debatten. Inga av de uppgifter som Julian Assange nämner i samtalen med Bradley Manning har blivit kända för allmänheten eller släppts av Wikileaks.

Wikileaks offentliggjorde sommaren 2009 Kaupþings låneportfölj. Vid den tiden cirkulerade även rykten om att Landsbankis låneportfölj - som sades innehålla långt mer tveksamma utlåningar än konkurrentens - hade läckts till någon och att uppgifterna var på väg ut. Så blev det dock aldrig. Det talades heller inte om att det var just Wikileaks som skulle ha fått tag på informationen från Landsbanki. Det är inte osannolikt att det är dessa uppgifter Julian Assange refererar till, men det är heller inte mer än spekulation.

I samtalen med Bradley Manning hävdade Julian Assange att det rörde sig om de fyra senaste månadernas telefonsamtal från alltinget som hamnat hos Wikileaks. I februari 2010, en dryg månad innan konversationen började, hittades en misstänkt spiondator i alltinget. Datorn kopplades till en man som under en tid arbetade för Wikileaks. Detta samband har dock aldrig bevisats och Wikileaks har tillbakavisat att organisationen skulle ha spionerat på parlamentet. Datorn påträffades i ett rum som disponerades av Rörelsen och skulle användas om en ersättare tog plats i alltinget.

Datorn kopplades ned och all information på den förstördes i samma ögonblick som polisens tekniker skulle påbörja undersökningen av den. Den var helt ren från fingeravtryck och alla serienummer och liknande hade avlägsnats. Något innehåll har heller inte kunnat återskapas. Datorn, som stod i ett oanvänt rum i alltinget, är alltjämt en gåta. Att den på något sätt skulle kunna ha med den påstådda avlyssningen av telefonerna att göra är inte osannolikt - men även detta är bara en spekulation.

Här kan du läsa mer om den misstänkta spiondatorn.