lördag 28 december 2013

Metalldetektor ska öka säkerheten i alltinget

En metalldetektor är nästa steg för att öka säkerheten i alltinget. Fler vakter rör sig redan i byggnaderna efter ett knivdrama förra julen där en man skar sig själv inne på en av alltingets toaletter. Men det är bara gäster som ska genomsökas. Alltingsledamöterna och personalen ska inte behöva gå igenom metalldetektorn, skriver Fréttablaðið.

De senaste åren har säkerheten i alltinget varit i fokus. Vid protesterna utanför parlamentet i Reykjavík i samband med finanskraschen lyckades vid ett tillfälle demonstranter ta sig förbi vakterna och upp på läktarna. Flera folkvalda vittnade om att det kändes olustigt. Vid enstaka tillfällen har också besökare på åhörarplatserna tvingats ut sedan de stört ordningen.

Den mest uppmärksammade händelsen inträffade strax före förra julen. En man som följt debatten från alltingets läktare besökte en toalett där han försökte skära sig med kniv. Polisen kunde dock snabbt ingripa och föra bort mannen. Han ådrog sig inga allvarliga skador.

Under många år har säkerheten i alltinget varit låg. Oavsett om gäster har besökt åhörarläktaren eller släppts in genom huvudingången, som också används av personal och folkvalda, har det inte genomförts några kontroller av väskor eller annat.

Knivdramat satte dock fokus på hur lätt det varit att föra in vapen i byggnaden. Säkerhetsvakterna har blivit mer aktiva under det senaste året. Nu ska en metalldetektor införas för att ytterligare öka säkerheten. Byråchefen Helgi Bernódusson säger i Fréttablaðið att besökare hädanefter inte ska kunna komma in i alltinget med farliga föremål:
"Vi kommer att vidta liknande åtgärder som görs i andra parlament överallt omkring oss så att man inte kommer in här med metallföremål utan att det är möjligt att se det."
Alltingets verksamhet är spridd över flera olika byggnader nära själva parlamentet. Anställda och ledamöter går ofta in och ut genom alltingets dörrar flera gånger om dagen. De ska också slippa de kontroller som ska bli obligatoriska för alla gäster.

Kostnaden för en metalldetektor blir enligt Helgi Bernódusson en till två miljoner isländska kronor, uppger Fréttablaðið.