lördag 7 december 2013

Ny bro över Jökulsá á Fjöllum kortar ringvägen

Illustration: Vegagerðin
Golfbanans och lyxhotellets framtid vid Grímsstaðir á Fjöllum är högst osäker - men något nytt kommer åtminstone att byggas i anslutning till köldhålet i nordost. En ny bro över Jökulsá á Fjöllum ska komma på plats under de närmaste åren. Den ska byggas söder om dagens bro och kommer därmed att korta ringvägen med ungefär 500 meter.

I flera års tid har den kinesiske investeraren Huang Nubo varit intresserad av att bygga en lyxturistanläggning vid Grímsstaðir á Fjöllum. Om han får tillstånd blir i slutändan sannolikt en fråga för regeringen. Många islänningar har dock ställt sig frågande till både valet av plats - ett köldhål i ingenmansland med extremt korta somrar och långt till närmaste stad - och affärens storlek eftersom Grímsstaðirs yta uppgår till 0,3 procent av hela Island.

Oavsett framtiden för Huang Nubos planer kommer det att byggas nära Grímsstaðir á Fjöllum under de närmaste åren. Den befintliga bron över Jökulsá á Fjöllum ska nämligen ersättas. Preliminärt räknar Vegagerðin med att arbetet ska ske under 2015 eller 2016.

Den befintliga bron är 65 år gammal, enfilig och inte byggd för riktigt tunga fordon. Dessutom är det tvära kurvor från bägge håll precis intill bron med maxhastigheten 50 kilometer i timmen. Över själva bron är hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

Kostnaden för en ny bro beräknas uppgå till en miljard isländska kronor. Den blir 230 meter lång och kommer att byggas något söder om den befintliga bron. Den kräver 2,6 kilometer ny väg och kommer att korta ringvägen med 500 meter. Bron ska vara tvåfilig, gjutas i betong och inte kräva samma hastighetssänkning som dagens bro gör.

Här kan du läsa mer om Grímsstaðir á Fjöllum.