torsdag 12 december 2013

Partikamrat kan fria Geir H. Haarde

Geir H. Haarde hoppas på att bli rentvådd av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Men partikamraten Hanna Birna Kristjánsdóttir kan både riva upp domen mot den tidigare statsministern och ge honom skadestånd. Frågan är bara om inte Geir H. Haarde skulle föredra vågspelet att låta Europadomstolen avgöra fallet i stället för inrikesministern.

Våren 2012 fälldes Geir H. Haarde av landsdomstolen för grundlagsbrott. En majoritet av rätten ansåg att han brutit mot skyldigheten att hålla regeringssammanträden om viktiga frågor. Informella möten om det kritiska läget på finansmarknaderna ansågs inte räcka. Han slapp dock såväl fängelsestraff som böter och staten tog på sig rättegångskostnaderna.

Geir H. Haarde har själv dömt ut både rättsprocessen och domen som politiskt motiverade. Han betraktade åtalet mot honom som en hämnd och domen som nödvändig för hans politiska motståndare - efter allt arbete för landsdomstolen var den enligt Geir H. Haarde tvunget att visa något slags resultat genom att fälla honom på en punkt och därmed indirekt argumentera för sitt existensberättigande.

När Geir H. Haarde vände sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att få sin sak prövad argumenterade han inte bara för att processen var politisk. Han hävdade också att det fanns stora brister i landsdomstolens utformning. Han fick själv inte svara på åklagarens frågor sedan åtalet hade väckts. Han hade heller ingen möjlighet att överklaga den fällande domen.

Nyligen meddelade Europadomstolen att den tar upp fallet till behandling. Domstolen har i ett brev till inrikesdepartementet begärt förklaringar på en lång rad punkter samt en engelsk översättning av den 440 sidor långa domen. Granskningen behöver inte innebära att domstolen även vill pröva fallet i rätten, men den har åtminstone begärt klargöranden på flera av de punkter som Geir H. Haarde har siktat in sig på.

I brevet för Europadomstolen fram förlikning som ett tänkbart alternativ. Detta kan ske helt utan ytterligare inverkan från domstolen, utan i stället bli ett resultat av diskussioner mellan departementet och Geir H. Haarde. Ett sådant beslut fattas alltså utan en ny rättsprocess. Inrikesminister Hanna Birna Kristjánsdóttir skulle kunna medge att Island kränkt Geir H. Haardes rättigheter och därmed gjort sig skadeståndsskyldigt. I praktiken kan det jämställas med ett frikännande.

Hanna Birna Kristjánsdóttir vill liksom Självständighetspartiet ledare Bjarni Benediktsson lägga ned landsdomstolen. Hanna Birna Kristjánsdóttir närvarade också vid flera stödmöten för Geir H. Haarde och fanns också på plats under delar av rättegången mot honom i Reykjavík. Något förslag om att avveckla landsdomstolen har dock ännu inte nått alltinget.

Partikamraten Hanna Birna Kristjánsdóttir skulle alltså på egen hand kunna fria Geir H. Haarde, lägga ansvaret för brister i rättsprocessen på staten och därför ersätta honom med ett större skadestånd. Frågan är bara om det är ett sådant frikännande Geir H. Haarde vill ha.

Det är inte många fall som i slutändan faktiskt prövas i Europadomstolen. Rättsprocessen mot Geir H. Haarde förefaller dock ha goda chanser. Det är - även med internationella mått - en av de senaste årens mest kontroversiella rättegångar där åtalsbeslutet fattades av politiska motståndare i parlamentet. I lagen om landsdomstolen, som instiftades 1905, finns många avsnitt som knappast lever upp till dagens krav på rättssäkerhet.

Men ett frikännande från en partikamrat - även om ett sådant naturligtvis skulle glädja Geir H. Haarde - är också att öppna dörren för kritik för svågerpolitik och att för meningsmotståndare förstärka bilden av Självständighetspartiet som en grupp som främst ser till sina egna intressen. Det vore en oundviklig debatt som skulle smolka Geir H. Haardes glädjebägare.

En seger i Europadomstolen skulle få helt annan betydelse. Geir H. Haarde skulle med stor tyngd kunna hävda att han blivit offer för en politisk process och kunna döma ut hela rättegången. Han skulle få större uppmärksamhet för sin sak även internationellt. Och han skulle kunna tvinga fram en nedläggning av landsdomstolen.

Om Geir H. Haarde själv fick bestämma skulle han nog ta risken. Men sannolikheten är alltjämt låg att fallet tas upp till ny prövning och än mindre att han skulle gå segrande ur den. Men förmodligen fortfarande värt risken för Geir H. Haarde.

Här kan du läsa mer om Geir H. Haarde.