måndag 9 december 2013

Vill rädda nedläggningshotad butik i Kópasker

Vid årsskiftet stängs den enda livsmedelsbutiken i Kópasker. Men bland lokalbefolkningen lever hoppet om att kunna hålla liv i lanthandeln. Nu jagar en intressegrupp personer och företag som är beredda att köpa butiksfastigheten. Därefter kommer de att söka efter en ny handlare som vill driva butiken.

Det är inte första gången som den enda butiken i Kópasker på nordöstra Island är hotad. Hösten 2009 var lanthandeln stängd under en tid när den dåvarande handlaren flyttade från orten. Så småningom tog en ny handlare över butiken.

I Kópasker bodde vid årsskiftet 122 personer. På gårdar inom ett par mils radie bor ytterligare hundratalet personer. Hela regionen är glesbefolkad och många mil från ringvägen innebär att den inte heller åtnjuter samma uppsving under sommarmånaderna som andra butiker belägna närmare turiststråken.

Vid årsskiftet stänger den nuvarande handlaren butiken. Om ingen efterträdare dyker upp blir det i fortsättningen långa avstånd när invånarna ska handla. Till de små butikerna i Raufarhöfn och Ásbyrgi är det en dryg halvtimmes körning, till Þórshöfn knappa timmen och till den närmaste större livsmedelsbutiken i Húsavík en dryg timme.

En lokal intressegrupp försöker nu genom ett upprop till privatpersoner och företag på orten rädda butiken kvar i Kópasker. Målet är att samla 15 miljoner isländska kronor för att köpa loss lokalerna och inventarierna. Taxeringsvärdet är knappt 12 miljoner. Det anses dock som nödvändigt att investera i utrustning för att kunna servera varm mat. Pengarna ska samlas i ett aktiebolag där minsta andelen kostar 50 000 kronor.

Om planerna går i lås är tanken sedan att för ett rimligt pris hyra ut lokalerna till en ny handlare. Annars befarar intressegruppen att inte bara butiken försvinner utan också att någon annan tar över de lokaler som skräddarsytts för lanthandeln. Om de i stället får en annan inriktning tycks en ny butik i Kópasker än mer avlägsen.

Här kan du läsa mer om det förra nedläggningshotet mot livsmedelsbutiken i Kópasker.