lördag 28 december 2013

Völvans spådom för 2014: Pessimismens år på Island

År 2014 kommer att präglas av pessimism och resignation. Kortsiktiga lösningar förstör framtida möjligheter. Hade inte demonstrationer mot det politiska systemet visat sig ge så små förändringar hade islänningarna kanske på nytt samlats utanför alltinget i protest. Det förutspår Völvan i den årliga spådomen publicerad i veckotidningen Vikan.

Vikans völva brukar sällan eller aldrig leverera några dramatiska förutsägelser. Spådomen för 2014 måste ändå betraktas som synnerligen återhållsam. Den bygger till stora delar på sådant som redan är känt – och att händelseutvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning.

Att Självständighetspartiet i Reykjavík kommer att präglas av splittring under nästa år är knappast någon vild gissning – partiet är redan i dag djupt oenigt om detaljplanen för huvudstaden. Att Ásmundur Einar Daðason fortsätter att knorra inom Framstegspartiet höjer inte heller några ögonbryn – han har redan vänt sig mot regeringens egen budget. Att det nordiska samarbetet även 2014 kan liknas vid ett kafferep förvånar inte heller – det är länge sedan Nordiska rådet förvandlades till ett tillhåll för riksdagsledamöter som inte duger till verkliga förtroendeuppdrag. Att förändringar inom Seðlabanki Íslands väntar är närmast självklart – chefen Már Guðmundssons förordnande löper ut och som ständig rödnagel i ögat på regeringen får han knappast nytt förtroende. Och att turistnäringen präglas än mer av lycksökare som lurar på utländska besökare skrotfärdiga hyrbilar är inte heller anmärkningsvärt – anstormningen av turister är redan på en sådan nivå att låg service och höga priser är en gångbar affärsidé.

Så där håller det på. Vikans völva lyckades ändå gissa mer fel än rätt i spådomen för 2013. Völvan prickade inte in Framstegspartiets framgång i alltingsvalet, gissade fel på regeringskonstellationen och förutsåg inte heller Piratpartiets intåg i parlamentet. Inget blev heller av de två utlovade vulkanutbrotten – i stället blev 2013 (än så länge) ett år präglat av ovanligt blygsam vulkanisk aktivitet.

Utöver att beskriva det nordiska samarbetet som ett kafferep anser Vikans völva att EU nu gett upp hoppet om ett isländskt medlemskap i unionen. Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinssons oerfarenhet kommer att fortsätta att märkas offentligt. Rösterna för att lämna Shengen-samarbetet kommer att bli allt starkare. Argumentet för hårdare gränskontroll är den organiserade brottsligheten som för med sig narkotikasmuggling, prostitution och människohandel.

Inrikespolitiken kommer enligt Vikans völva att präglas av en uppgiven attityd från medborgarna. Demonstrationerna som 2009 ledde till regeringsskifte och nyval visade sig i praktiken inte skapa någon verklig förändring. Pessimism kommer därför att känneteckna samhällslivet. Kortsiktigt tänkande gör att flera för framtiden negativa beslut fattas.

Om något ska kunna utlösa nya protestvågor är det regeringens lånerabatt till hushåll som har inflationsindexerade bostadslån. Rabatten kommer att gälla betydligt färre än vad som aviserats. Detta skulle kunna leda till demonstrationer. Regeringen kommer däremot inte att få några större problem med president Ólafur Ragnar Grímsson. Som högerkoalitionens gudfader kommer han inte att gå emot den på några avgörande punkter.

Regeringens samarbete håller troligtvis under året, men de stora förväntningarna på regeringsskiftet kommer att grusas. Inom sjukvård och skola väntar inga förbättringar. Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson får svårt att byta ut ministrar eftersom de framstegspartister som sitter i alltinget är politiskt oerfarna. Regeringspartierna stärks dock av att både Socialdemokraterna och Gröna vänstern fortsätter att ha det tufft i opinionen.

Den politiska kulturen kommer enligt Vikans völva inte att förändras. Debatten präglas även fortsättningsvis av smutskastning och begränsat samarbete.

Björn Blöndal kan på mandat för Ljus framtid bli nästa borgmästare i Reykjavík. Partiet får dock inte egen majoritet. Självständighetspartiet kommer i samband med kommunalvalen att drabbas av splittring och göra ett svagt resultat.

Även för 2014 tror Vikans völva på två eller tre vulkanutbrott. Det första blir ett stort undervattensutbrott längs Reykjanesryggen. På fastlandet blir det förmodligen två utbrott – ett i vinterkyla och ett i sommarvärme. Inga människor kommer att komma till skada men kommunikationerna kommer att påverkas.

Turistnäringen växer i takt med att de utländska besökarna blir fler. Bristande kunskaper och möjligheten att tjäna pengar på usel service kommer dock att straffa sig. Ockerpriser gör att fler turister försöker klara sig med så låga utgifter som möjligt. Inträdesavgifter för vissa turistattraktioner blir omstridda när de införs.

Makrillkriget kommer att fortsätta. Island får under 2014 positiva nyheter om oljefyndigheter i Drekasvæðið. Det innebär i sin tur att en djuphamn vid Gunnólfsvík blir verklighet. Det kommer inte omedelbart att synas några effekter av det utökade samarbetet med Kina. Till skillnad från Island tänker nämligen Kina långt fram i tiden.

Utanför Island räknar Vikans völva med stora översvämningar i Centraleuropa. Konflikten i Mellanöstern får ingen lösning eftersom Israel saknar kompromissvilja. Norge drabbas av en ekonomisk kris medan Island och Grönland kommer varandra närmare genom turismen.

Här kan du läsa mer om Vikans völvas spådom för 2013.