måndag 13 januari 2014

Þorrablót i Bolungarvík - bara för gifta och sambor

För sextionionde året i följd samlas invånarna i Bolungarvík den 25 januari för att fira þorrablót. Men alla är inte välkomna. Besökarna måste ta med sig egen þorramatur i tråg av trä. Traditionen föreskriver dessutom att bara par som lever tillsammans och är bosatta på orten får besöka festen. Singlar och skilda får nöja sig med att se repetitionen inför festligheterna kvällen innan.

Inget þorrablót är så omtalat eller omdiskuterat som midvinterfirandet i Bolungarvík i nordvästra Västfjordarna. Festen - där menyn domineras av syrad inälvsmat - återkommer varje år, och det gör också debatten om de regler som kommittén som arrangerar blotet vägrar att rucka på.

Årets þorrablót är det sextionionde i ordningen och arrangeras den 25 januari. Precis som tidigare år måste deltagarna ta med sig egen þorramatur i ett trätråg till festen. Och precis som förr är det bara par - gifta eller samboende - som är välkomna tillsammans med änkor och änkemän. Singlar eller skilda släpps inte in. De har dock möjlighet att titta på repetitionerna till festkvällens uppträdanden dagen innan. Deltagarna måste dessutom vara folkbokförda i kommunen.

Det är av tradition också kvinnorna som bjuder in männen till blotet. Ofta brukar kvinnan som en del i ett socialt spel hålla mannen på sträckbänken och inte förrän i sista minuten låta honom följa med på festen. Därför är också homosexuella män utestängda från festligheterna eftersom de inte lever i ett förhållande där de kan tillfrågas om deltagande av en kvinna.

Folkloristen Bryndís Björgvinsdóttir har studerat det årliga midvinterblotet i Bolungarvík. I tidskriften Skírnir beskriver hon tänkesättet bakom de speciella inbjudningsreglerna till just detta þorrablót:
"Om det beslutades att frånskilda och ensamstående fick komma till blotet betyder det att makans inbjudan till maken går till historien: Om alla i Bolungarvík får komma till blotet varför ska då gifta män bjudas in särskilt? Varför skulle makar bara ta sig makten över dem och inte över andra män, frånskilda och ensamstående? Och vem skulle så bjuda dem? Deltaganderegeln verkar gälla relationen mellan make och maka, eller samboende kvinna och man. Kvinnan i relationen håller i tyglarna i det ögonblick som hon står i dörröppningen och kan neka sin make att följa med henne på blotet, men beslutar sig sedan för att låta honom följa med. ... Genom att männen accepterar att detta är kvinnans makt förnyas freden mellan dem, men endast om kvinnan väljer alternativet att bjuda dem. Därför kan man också säga att kvinnorna som kommer på Bolungarvíkbornas þorrablót utnyttjar þorrablótets struktur som kulturellt kapital för att förstärka sin självbild, bibehålla relationen, skapa band sinsemellan och få ut ett budskap i samhället."
Freyja Haraldsdóttir, ersättare i alltinget för Ljus framtid, kallade på Facebook nyligen reglerna för "kulturell mobbning" och ansåg att det handlade om att stöta ut oönskade med traditionen som täckmantel. De som slöt upp bakom traditionerna hävdade att firandet var en privat sammankomst och att arrangörerna därför hade rätt att bestämma reglerna.

Inför årets þorrablót har osämjan om reglerna nått ända in i den kommitté som arrangerar festen. Ylfa Mist Helgadóttir uppfyller alla kriterier som satts upp, men hon berättar för Vísir att hon ändå tänker avstå från att besöka årets blot:
"Jag gläds tillsammans med dem som har nöje av þorrablótet. Jag har dock för min del valt att inte gå på det eftersom jag skulle kunna hamna i den situationen att jag något år inte skulle vara välkommen, till exempel om min man gick ifrån mig. Om jag skulle gå en gång skulle det kännas som om jag hade godkänt dessa regler."
En annan som sitter i arrangörskommittén är Soffía Vagnsdóttir. Hon har inte bara suttit i kommunfullmäktige i Bolungarvík i åtta år, utan kandiderade också till alltinget för Ljus framtid. Men hon delar inte partikamraten Freyja Haraldsdóttirs syn på blotet. Soffía Vagnsdóttir anser att det är positivt att hålla fast vid de gamla traditionerna:
"Vi moderna människor tycks ha det lite svårt med att acceptera att alla inte kan få allt. ... Det är frågan om det här skulle bli mindre eftersträvansvärt och om de som har varit lojala mot blotet skulle sluta att komma. Bolungarvíkborna verkar vilja behålla gruppens unika särställning."
Här kan du läsa mer om årets þorrablót.