måndag 17 februari 2014

Inrikesflyg backar - men fler reser till Húsavík och Grímsey

Fler flyger till Húsavík och Grímsey - men till alla andra isländska inrikesflygplatser minskar antalet resenärer. Den största nedgången drabbar Gjögur som under 2013 tappar var tredje passagerare. Inrikesflyget fortsätter att minska och har nu färre än 700 000 resenärer om året. Det visar statistik från Isavia, det bolag som driver Islands reguljärflygplatser.

Inrikesflyget hade under 2013 totalt 695 556 resenärer, en nedgång med 7,4 procent jämfört med 2012. Antalet passagerare har varit på väg nedåt ända sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008, och inget tyder i dagsläget på att ett trendbrott skulle vara på väg. Rekordåret 2007 flög hela 932 099 resenärer inrikes.

Två flygplatser kunde dock räkna in fler resenärer under 2013 jämfört med föregående år. Till Húsavík reste 9 893 personer, en uppgång med 50,4 procent, och till Grímsey 4 223 personer, en ökning med 8,4 procent. Uppsvinget beror på att allt fler turister väljer flyget för dagsturer till Húsavík och korta sommarflygningar till Grímsey.

Reykjavík är den i särklass största inrikesflygplatsen med 338 278 resenärer (-6,9 procent) följd av Akureyri med 178 231 resenärer (-10,5 procent), Egilsstaðir med 91 561 resenärer (-7,3 procent), Ísafjörður med 35 577 resenärer (-11,8 procent), Västmannaöarna med 17 655 resenärer (-8,2 procent), Húsavík med 9 893 resenärer (+50,4 procent), Hornafjörður-Höfn med 9 263 resenärer (-0,1 procent) och Grímsey med 4 223 resenärer (+8,4 procent).

Övriga flygplatser - Bíldudalur, Gjögur, Sauðárkrókur, Vopnafjörður och Þórshöfn - hade totalt 10 875 passagerare, en minskning med 0,7 procent.

Gjögur i Västfjordarna är Islands minsta inrikesflygplats med reguljärtrafik. Det är också den enda flygplatsen som inte har en asfalterad bana. Nu står det klart att asfalteringen dröjer ytterligare ett år och tidigast genomförs 2015. Anledningen är att Isavia inte har råd, skriver Litlihjalli.

Trafiken mellan Reykjavík och Gjögur är under vinterhalvåret något av en livlina för invånarna i Árneshreppur, Islands mest isolerade kommun. Mängden varor som transporterades med flyg ökade enligt Litlihjalli med 4,4 procent till totalt 19 722 kilo. Under året genomfördes 172 landningar i Gjögur, två fler än föregående år.

Däremot fortsätter den nedåtgående trenden för passagerartrafiken. Bara 146 personer reste till och från Gjögur under 2013, en minskning med hela 32,4 procent. Det är också den lägsta siffran någonsin för antalet resenärer till Gjögur.

Utrikestrafiken slår däremot nya rekord. Under 2013 flög totalt 2 801 850 personer från någon av de fyra internationella flygplatserna Keflavík, Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir. Det motsvarar en ökning på 15,1 procent jämfört med 2012.

Keflavík svarar för 98,2 procent av utrikestrafiken med totalt 2 751 743 resenärer. Därefter följer Reykjavík med 42 492 resenärer (en andel på 1,5 procent), Akureyri med 5 014 resenärer (0,2 procent) och Egilsstaðir med 2 601 resenärer (0,1 procent). Från Reykjavík finns reguljärtrafik till Grönland och Färöarna, från Akureyri finns flyg till Grönland och viss chartertrafik och från Egilsstaðir viss chartertrafik.

När det gäller frakt är Keflavík än mer dominerande med en andel på hela 99,5 procent. Under 2013 transporterades 42 471 ton gods och post till och från flygplatsen, en ökning med 5,7 procent. Från Reykjavík flögs 209 ton gods och post och från Akureyri 25,4 ton. Även godstransporterna med flyg toppade år 2007. De två senaste åren har dock mängden gods ökat på nytt.

Totalt passerade 116 326 flygplan det luftfartsområde som kontrolleras av Island, vilket är nytt rekord. Den vanligaste sträckan i zonen är London till Los Angeles följd av London till Keflavík och Keflavík till London. Det största flygbolaget i zonen är Icelandair med 16 584 flyg - nästan dubbelt så många som tvåan United Airlines.

Här kan du läsa mer om trafiken till Keflavík och här mer om trafiken till Gjögur.