tisdag 25 februari 2014

Majoritet av Reykjavíkborna kan säga ja till EU-inträde

En knapp majoritet av Reykjavíkborna skulle sannolikt rösta ja till EU-medlemskap vid en folkomröstning. I grannkommunerna har däremot nej-sidan ett knappt försprång medan EU-motståndarna är i klar majoritet på landsbygden. Det visar en opinionsundersökning utförd av Capacent Gallup på uppdrag av Já Ísland.

I Reykjavík skulle i dag 56 procent av väljarna i dag sannolikt rösta ja till EU-inträde medan 44 procent sannolikt skulle rösta nej. I grannkommunerna uppger 52 procent att de förmodligen skulle rösta för att fälla ett medlemskap medan 48 procent skulle ta ställning för medlemskap. På landsbygden har EU-motståndet däremot ett stort försprång. Där svarar hela 77 procent att de sannolikt skulle rösta nej.

Sett till hela landet innebär det att 58 procent skulle säga nej till EU-medlemskap medan 42 procent skulle rösta ja.

Framstegspartiets väljare är mest skeptiska till ett inträde i unionen. Bara 4 procent kan tänka sig att rösta ja till medlemskap. Motsvarande siffra bland Självständighetspartiets sympatisörer är 17 procent.

Intresset för EU är störst bland låg- och höginkomsttagare medan medelinkomsttagare oftare tar ställning emot medlemskap. Personer som har universitetsutbildning skulle i större utsträckning sannolikt säga ja till EU medan personer som har grundskoleutbildning skulle rösta nej.

Frågan ställdes innan Hagfræðistofnuns EU-rapport publicerades och innan regeringen meddelade beslutet om att återkalla Islands ansökan om medlemskap. De medverkande fick i undersökningen ta ställning till hur de i dag sannolikt skulle rösta vid en folkomröstning om EU-inträde.

En majoritet av Samtök atvinnulífsins medlemsföretag är enligt ett pressmeddelande emot regeringens beslut att dra tillbaka ansökan om EU-medlemskap. Hela 55,8 procent är emot högerkoalitionens linje medan 38,1 procent anser att regeringens beslut är riktigt. Ytterligare 6,1 procent tar inte ställning till frågan.

Av de företag som förespråkar en folkomröstning vill hela 85,2 procent att den äger rum samtidigt som kommunalvalen, alltså den 31 maj. Bland medlemsföretagen säger 8,6 procent att omröstningen borde äga rum längre fram under mandatperioden, 4,8 procent föredrar våren 2017 i samband med nästa alltingsval och 1,4 procent nämner någon annan tidpunkt.

I Samtök atvinnulífsins medlemsföretag finns i dag omkring 70 procent av de privatanställda islänningarna.

Även inom Félag atvinnurekenda, som organiserar framför allt små och medelstora företag, vill enligt ett pressmeddelande en majoritet att förhandlingarna om EU-medlemskap ska fullföljas. I en intern undersökning förespråkar 60,7 procent fortsatta förhandlingar. Dessutom uppger 52,5 procent att kronan inte har någon framtid som Islands valuta.

Hela 42,9 procent av medlemmarna vill dock stå utanför EU medan bara 28,6 procent vill gå med i unionen.

Här kan du läsa mer om EU-debatten.