torsdag 20 februari 2014

Utrikesminister: Oansvarigt förhandla om EU-medlemskap

Det vore oansvarigt att fortsätta förhandlingarna om EU-medlemskap. Det hävdade utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson i går när alltinget började debattera EU-rapporten från Hagfræðistofnun vid Hagstofa Íslands. Han sade att unionen hade utvecklats i en riktning som gjorde det möjligt för medlemsländer att med EU:s stöd förhindra förhandlingar. Så hade skett i makrillkriget och Icesave-tvisten. Dessutom antydde Gunnar Bragi Sveinsson att EU ansvarade för den kritiska situationen i Ukraina.

Redan innan den försenade EU-rapporten hade presenterats för samtliga alltingsledamöter stod det klart att den inte skulle bli underlag för en förutsättningslös debatt. Såväl regering som opposition plockade citat ur rapporten för att backa upp sina egna resonemang. I alltinget i går blev tonläget mellan Gunnar Bragi Sveinsson och Ljus framtids Guðmundur Steingrímsson omedelbart hätskt, där den ene hävdade att varaktiga undantag inte fanns inom EU medan den andre hävdade motsatsen.

Gunnar Bragi Sveinsson inledde debatten. Han sade att Islands ansökan om inträde i unionen var byggd på falska förhoppningar. Han beskrev ansökningsprocessen som en tvångsanpassning. Därför vore det enligt utrikesministern oansvarigt att förhandla vidare - i synnerhet när de två regeringspartierna, som har stöd av en majoritet av befolkningen, är emot medlemskap.

Han var också mycket kritisk till flera förändringar. Island tvistar alltjämt med EU om Icesave-ansvaret och makrillfisket. De konflikterna hade enligt Gunnar Bragi Sveinsson medlemsländer utnyttjat för att försöka stoppa förhandlingarna. Det ledde i sin tur förseningar som nu utgör förklaringen till varför Island debatterar hypotetiska villkor i förhandlingarna i stället för verkliga villkor i förhandlingarna.

Det var inte unionens enda utrikespolitiska misstag. Gunnar Bragi Sveinsson hävdade dessutom att EU hade ställt orimliga krav på Ukraina. Dessa krav ska i sin tur ha bidragit till att skapa dagens situation där landet står på randen av ett inbördeskrig.

Oppositionen försökte både från Gunnar Bragi Sveinsson och finansminister Bjarni Benediktsson ännu en gång få besked i frågan om en eventuell folkomröstning om EU-förhandlingarnas framtid. Ingen av dem svarade på frågan. I stället talade Gunnar Bragi Sveinsson om att den rödgröna regeringen inte valde att rådfråga invånarna om Island skulle ansöka om EU-medlemskap. Därmed skulle det heller inte vara nödvändigt att göra så nu.

Bjarni Benediktsson sade att väljarna hade röstat fram två partier som motsätter sig medlemskap till makten. Eftersom det inte finns någon politisk vilja för att gå med i EU går det enligt finansministern heller inte att driva några förhandlingar. Han beklagade också att det saknades uppgifter om de för Island viktigaste avsnitten, fisket och jordbruket, eftersom de områdena av EU placerades längst bak på dagordningen.

Det var en av få åsikter som han delade med Árni Páll Árnason. Socialdemokraternas ledare var inte alls nöjd med att företrädaren Jóhanna Sigurðardóttir lade förhandlingarna på is i januari 2013 för att undvika en regeringskris inför valet. Nu innebar det enligt Árni Páll Árnason att de viktigaste frågorna - fisket och jordbruket - alltjämt var obesvarade. Han efterlyste också ett svar på hur Island ska kunna avveckla kapitalkontrollerna och ändå ha en stabil valutakurs utan skenande inflation.

Árni Páll Árnason anklagade Gunnar Bragi Sveinsson för att ha hållit "ett försvarstal från en man som fruktar omvärlden" och hävdade att utrikesministern försökte se in i en kristallkula för att hitta argument för att inte agera eller förändra samtidigt som världen ständigt utvecklas. I stället för att våga ställa frågor menade han att Gunnar Bragi Sveinsson i stället försökte hitta på så ogynnsamma svar som möjligt så att det inte skulle vara värt att fråga.

Han ansåg dessutom att Gunnar Bragi Sveinsson hånade arbetsmarknadens parter genom att inte ta notis om deras kommande EU-rapport. Árni Páll Árnason undrade också hur det kom sig att Självständighetspartiet, där det finns en EU-positiv falang, "skulle låta sig ledas som en hund i koppel" av en regering som handlade så fegt.

Även Ljus framtids ledare Guðmundur Steingrímsson riktade kritik mot utrikesministern. Han sade att det var en förunderlig livserfarenhet att kunna uppleva så stor oenighet på så kort tid som efter Gunnar Bragi Sveinssons inledande anförande. De två var inte överens om huruvida EU tillät tillfälliga eller varaktiga undantag från unionens regelverk.

Guðmundur Steingrímsson ville heller inte beskriva EU som någon mirakelkur. Han rosade dock grundtanken som ett samarbete mellan självständiga stater. Han tillbakavisade också att Island skulle ge upp sin självständighet vid ett inträde i unionen.

Katrín Jakobsdóttir, ordförande för Gröna vänstern, riktade kritik mot rapporten i sig. Hon efterlyste en källförteckning för att kunna ta del av underlaget för slutsatserna. Hon tyckte inte heller att den gick tillräckligt långt på djupet och saknade bland annat uppgifter om den sociala utvecklingen i EU-länderna.

Här kan du läsa mer om EU-rapporten.