onsdag 26 februari 2014

Utrikesminister ursäktade sig - anklagade ledamot för lögn


Först lovade utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson att ändra formuleringar där han påstår att rödgröna alltingsledamöter röstat mot sitt samvete. Sedan anklagade han Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon för att ljuga inför parlamentet. När EU-debatten fortsatte i alltinget i går fortsatte också den hätska ordväxlingen mellan oppositionen och regeringen. Gröna vänstern lade dessutom fram ett förslag om att lägga Islands ansökan om EU-medlemskap på is på obestämd framtid.

I regeringens förslag om att återkalla Islands ansökan om EU-inträde antyder utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson att flera ledamöter röstade emot sitt eget samvete när Island sommaren 2009 ansökte om medlemskap i unionen. De skulle i så fall ha gjort sig skyldiga till grundlagsbrott. Grundlagen säger nämligen att alltingets ledamöter är skyldiga att rösta efter eget samvete.

Socialdemokraterna Árni Páll Árnason och Katrín Júlíusdóttir har lämnat in formella protester mot förslaget. De hävdar att det inte kan behandlas i alltinget i sitt nuvarande skick eftersom det innehåller allvarliga anklagelser mot de ledamöter som för snart fem år sedan valde att rösta för en isländsk ansökan om EU-medlemskap. Katrín Júlíusdóttir har också efterlyst belägg för Gunnar Bragi Sveinssons uppgifter.

Gröna vänsterns Steingrímur J. Sigfússon rasade mot utrikesministerns formuleringar redan under måndagens debatt. Gunnar Bragi Sveinsson valde dock att tiga sig igenom kvällen och inte besvara några frågor från oppositionen.

Talmannen Einar K. Guðfinnsson valde att släppa fram regeringens förslag till debatt. I förslaget finns också en punkt där regeringen säger att Island bara ska kunna söka medlemskap i EU på nytt efter en folkomröstning. Experter har dömt ut det som en verkningslös formulering och så gjorde även Einar K. Guðfinnsson. Eftersom förslaget inte är en lag finns det inget beslut som en ny regering skulle behöva riva upp.

Gunnar Bragi Sveinsson sade under gårdagens debatt att han skulle stryka formuleringarna som antydde att vissa ledamöter röstat emot sitt eget samvete från förslaget. Steingrímur J. Sigfússon ansåg att utrikesministern omedelbart borde ha tagit intryck av måndagens debatt och ändrat förslaget redan då. Gunnar Bragi Sveinsson svarade med att hävda att han skötte sig bättre än Steingrímur J. Sigfússon:
"Jag har åtminstone inte ljugit för tinget som du."
Efter ett nytt gräl mellan oppositionen och Gunnar Bragi Sveinsson levererade utrikesministern något som liknade en ursäkt för sitt uttalande. Árni Páll Árnason undrade om Gunnar Bragi Sveinsson var vid sina sinnens fulla bruk och Katrín Júlíusdóttir ansåg att utrikesministern fört debatten i alltinget till ett nytt lågvattenmärke.

EU-debatten fortsätter att vara besvärande för regeringen. Visserligen var det i går färre demonstranter  - omkring 3 000 - som samlades utanför alltinget i Reykjavík, men namninsamlingarna med krav på en folkomröstning om förhandlingarnas framtid närmar sig 30 000 underskrifter. Nya demonstrationer väntas dessutom i dag.

Finansminister Bjarni Benediktsson förklarade vid ett möte för partimedlemmar i Reykjavík resonemanget bakom beslutet att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap. Han hävdade att det inte rörde sig om något svek från Självständighetspartiets sida. Visserligen hade partiet utlovat en folkomröstning om förhandlingarnas framtid, men det överskuggades av en tydlig hållning mot medlemskap i unionen. I praktiken innebar regeringens linje att utrikespolitiken skulle ligga fast.

Bjarni Benediktsson målade upp en bild av EU där medlemsländernas självständighet inskränktes steg för steg. Han kritiserade EU-anhängare och ansåg att de framställde unionen som ett smörgåsbord där Island skulle kunna välja fritt. Men om Island hade varit med i unionen hade regeringen enligt Bjarni Benediktsson inte haft något att säga till om i tvisten om makrillfisket i Nordostatlanten, utan bara tvingats acceptera EU:s beslut.

Bjarni Benediktsson sade sig också ha stor respekt för de partimedlemmar som vill fortsätta förhandla om EU-medlemskap. Han befarade dock ingen våg av utträden från Självständighetspartiet eftersom han menade att banden till partiets grundläggande ideologi var starkare än så.

Av Självständighetspartiets nitton ledamöter i alltinget förespråkar två öppet att förhandlingarna med EU ska fullföljas. Vilhjálmur Bjarnason har redan deklarerat att han kommer att rösta emot regeringens förslag. I går sade Ragnheiður Ríkharðsdóttir, som i rollen som gruppledare har svårare att bryta mot partilinjen, att hon inte kunde stödja förslaget utan ändringar. Hon röstade själv sommaren 2009 för att ansöka om EU-medlemskap och sade sig inte kunna ställa sig bakom Gunnar Bragi Sveinssons påståenden om att somliga skulle ha gjort det mot sin egen övertygelse. Ragnheiður Ríkharðsdóttir ville också ge EU-debatten mer tid.

Piratpartiet har redan lagt ett förslag om att folkomrösta om EU-förhandlingarnas framtid redan den 31 maj i år, alltså samtidigt som kommunalvalen. I går kom ett nytt motförslag från Gröna vänstern som går ut på att Islands ansökan om EU-medlemskap läggs på is men inte återkallas. I stället ska frågan om ett inträde i unionen debatteras grundligt och en folkomröstning i stället äga rum före mandatperiodens slut. Om då en majoritet skulle rösta för fortsatta förhandlingar skulle de återupptas.

Två exempel på pauser fördes fram i debatten i går. Statsvetarprofessorn Eiríkur Bergmann Einarsson sade till Vísir att Island skulle kunna göra som Schweiz - som formellt är ett kandidatland men inte på något sätt är på väg in i EU - och inte återkalla ansökan. Om det politiska läget skulle förändras skulle det då bli lättare att återuppta förhandlingarna i stället för att på nytt begära medlemskap. Statsvetaren Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrev i Fréttablaðið att Island skulle kunna följa Maltas exempel, där en regering som inte förespråkade medlemskap valde att lägga förhandlingarna på is och inte att avbryta dem för gott.

I dagsläget finns dock inget som tyder på att regeringen skulle vara redo att göra några eftergifter. Eftersom presidenten Ólafur Ragnar Grímsson inte - om han så skulle vilja - har några möjligheter att stoppa regeringens förslag finns det inga hinder för att få majoritet i parlamentet och verkställa beslutet om att dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap.

Regeringen har investerat enorma mängder prestige i att återkalla ansökan. Det finns en överhängande risk att i synnerhet Självständighetspartiet straffas i de kommande kommunalvalen, men uppenbarligen gör högerkoalitionen bedömningen att det är så långt till nästa val att väljarna då kommer att ha glömt bort de svikna vallöftena om en folkomröstning.


Här kan du läsa mer om EU-debatten och ovan kan du se en inspelning av Bjarni Benediktssons tal inför partimedlemmar i Reykjavík i går samt ordväxlingen i alltinget mellan Steingrímur J. Sigfússon och Gunnar Bragi Sveinsson.