fredag 7 februari 2014

Vill få internationell flygplats i Sauðárkrókur

Med Sauðárkrókur som reservflygplats skulle flygbiljetterna till Island kunna bli billigare samtidigt som säkerheten ökade både vid hårt väder och vulkanutbrott. Det är bakgrunden till att Sveitarfélagið Skagafjörður nu uppmanar att satsa på Alexandersflugvöllur. Men även pilotfacket Félag íslenskra atvinnuflugmanna ställer sig bakom kravet.

Island har i dag fyra internationella flygplatser: Keflavík, Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir. Om det är omöjligt att landa i Keflavík och Reykjavík dirigeras trafiken i första hand om till Akureyri och i andra hand till Egilsstaðir.

Men vid extrema förhållanden - som svåra oväder eller vulkanutbrott med omfattande spridning av aska - används även flygplatsen i Glasgow som reservflygplats. Under de tre senaste åren har Icelandair bara landat i Glasgow vid fyra tillfällen, uppger RÚV. Under Eyjafjallajökulls utbrott 2010 användes dock Glasgow som nav i stället för Keflavík när det isländska luftrummet var avstängt på grund av vulkanaska.

Trots att Glasgow ytterst sällan används är flygplatsen på pappret reservflygplats vid 2,5 procent av Icelandairs flygningar. Det betyder att plan på väg till Island behöver fylla tanken med ytterligare 10 procent bränsle för att kunna nå fram till Glasgow om det inte skulle vara möjligt att landa på Island.

Hafsteinn Pálsson, ordförande för pilotfacket Félag íslenskra atvinnuflugmanna, säger till RÚV att det vid enstaka tillfällen händer att frakt eller post inte kan tas med när Glasgow tjänar som reservflygplats. Det extra bränslet som krävs gör nämligen att något annat måste stanna kvar på marken - och resenärer och deras bagage går i första hand.

Reservbränslet gör att planen blir tyngre och att lastkapaciteten minskar. Det innebär i sin tur enligt Hafsteinn Pálsson att det påverkar biljettpriset. Men med en femte internationell flygplats i landet tror han att ytterst få flyg skulle behöva ha Glasgow som reservflygplats. Hans förslag är Alexandersflugvöllur i Sauðárkrókur.

Den enda banan i Sauðárkrókur är 1 887 meter lång. Den användes fram till årsskiftet då Air Arctic upphörde med trafiken till och från Reykjavík med sju turer i veckan i varje riktning. Passagerarunderlaget har inte varit tillräckligt trots att kommunen förköpt ett antal platser på varje flyg. Eftersom det statliga stödet till linjen inte täckt underskottet har Sveitarfélagið Skagafjörður dessutom fått gå in och täcka flygbolagets förluster.

Avtalet mellan kommunen och Air Arctic löpte ut vid nyår. Nu gör bolaget två turer i varje riktning på torsdagar.

Kommunen har dock inte gett upp hoppet om större bidrag och fortsatt flygtrafik till Reykjavík. Men kommunen hoppas också att trafiken ska få en skjuts av att Sauðárkrókur ska få status som reservflygplats och därmed också öppnas för internationell trafik. Kommunstyrelsen upprepar i ett beslut argumenten från pilotfacket: Alexandersflugvöllur är en pålitlig flygplats med i regel god sikt som bara är stängd på grund av väderförhållanden några få dagar om året.

Kommunstyrelsen pekar på att en femte internationell flygplats skulle öka säkerheten för alla resenärer. Ledamöterna påminner också om att Sauðárkrókur inte behövde stänga när den internationella flygtrafiken till och från Island låg nere på grund av vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull. Sauðárkrókur ligger nämligen långt ifrån aktiva vulkaner och i en vindriktning som sällan för med sig något nedfall av vulkanaska.
Förra mandatperioden motionerade sex alltingspolitiker om att satsa på Sauðárkrókur. Förslaget behandlades dock aldrig i parlamentet.

Men Sauðárkrókur är inte den enda flygplatsen som lokalpolitiker vill satsa på. I Ísafjörður vill många se en utbyggnad enbart på grund av flygmöjligheterna till östra Grönland. Och i Húsavík förespråkar lokalpolitiker en satsning på internationell trafik för att kunna locka fler turister till regionen.

Här kan du läsa mer om flygplatsen i Sauðárkrókur och här mer om flygplatsen i Húsavík.