onsdag 7 maj 2014

Betra Sigtún vill förbättra hela Vopnafjörður

Det började som ett skämt om Vopnafjörðurs minsta gata - utan asfaltsbeläggning, utan belysning och utan snöröjning. Nu siktar nybildade lokalpartiet Betra Sigtún på att ta plats i fullmäktige i vårens kommunalval. Målet är inte bara att göra den bortglömda gatstumpen Sigtún trevligare. Partiet vill också försöka locka fler unga till Vopnafjörður på nordöstra Island.

Den 31 maj väljs nya representanter till fullmäktige i Islands 74 kommuner. I många mindre landsbygdskommuner finns det inga politiska partier att rösta på. I stället lägger väljarna sina röster på enskilda medborgare. Men Vopnafjörður är ett undantag. Redan förra valet var utbudet av politiska partier ovanligt stort. Och det blir inte mindre varierat i år.

Trots att det i kommunen bara fanns 525 röstberättigade kandiderade fyra olika partier till fullmäktige i valet 2010. Framstegspartiet fick tre mandat, Självständighetspartiet ett mandat, en lokal lista med vänstersinnade fick två mandat och lokalpartiet Ny kraft fick ett mandat.

Med några dagar kvar innan fristen för att anmäla en kandidatur löper ut är det osäkert hur många partier som i år går till val i Vopnafjörður. Ett nytt lokalparti är Betra Sigtún - och frågan är om något lokalparti i Islands historia någonsin gjort en så lokal fråga till huvudnummer.

Toppkandidat är Stefán Grímur Rafnsson. Han är bosatt på Sigtún, den minsta och enligt partiet den mest bortglömda gatan i Vopnafjörður. Här finns bara två hus. Till skillnad från andra gator i centrala Vopnafjörður är den inte asfalterad. Här finns heller ingen belysning och under vintern brukar den glömmas bort av snöröjningen.

Kári Gautason är ordförande för Betra Sigtún. Han berättar för Austurfrétt att partibildningen började som ett skämt om just Sigtún:
"De som satte i gång med kandidaturen skämtade om att huvudstridsfrågan borde vara att få asfalt och lyktstolpar till gatan och så bildades arbetsnamnet."
Valparollen för Betra Sigtún är att en bättre gata ger ett bättre samhälle. Under förberedelsearbetet skojades det också om att enda sättet att få upp kommunens ögon för Sigtún var genom att själv ta sig in i fullmäktige. Det skulle dessutom troligtvis bli enklare än att ansluta sig till de etablerade partierna.

Trots namnet vill dock Betra Sigtún inte vara något enfrågeparti. I punktprogrammet framkommer att partiet bland annat vill arbeta för att posten som kommunchef ska utannonseras, att de kommunala finanserna ska vara sunda och stabila, att ge stöd till bildandet av en teaterförening, att jobba för fler hyresbostäder, att utveckla möjligheterna till sjukvård i hemmet, att vägen norrut mot Þórshöfn ska få asfalt hela sträckan med mera.

Kári Gautason säger i Austurfrétt att Betra Sigtún vill försöka locka fler unga människor att bosätta sig i kommunen. I år byggs det första nya huset i Vopnafjörður sedan 1995, vilket enligt Kári Gautason betyder att flera generationer bara har lämnat orten.

Något som oroar honom är det säsongsbundna fisket. I grannorten Þórshöfn sju mil norrut är fångsterna mer jämnt fördelade över året. Till Vopnafjörður kommer många säsongsarbetare som inte betalar någon kommunalskatt. Med ett större utbud av hyresbostäder tror Kári Gautason att fler skulle väljas att bosätta sig på orten, något som behövs för att den ska överleva:
"Det finns en liten grupp i åldern 20 till 35 år här och den har ökat de senaste tre till fyra åren. Men här saknas dock unga familjer."
Målet är att få två till tre mandat av de totalt sju platserna i kommunfullmäktige. Toppkandidaten Stefán Grímur Rafnsson säger till Vísir att det inte varit svårt att hitta många unga intresserade som vill kandidera för Betra Sigtún.