torsdag 22 maj 2014

Dagens citat

"Ljus framtid är tydligen på väg att etablera sig i landets politik. Partiet tycks i nuläget få åtminstone 15 till 16 kommunfullmäktigeledamöter invalda i åtta av landets största kommuner. Det måste stärka partiet oerhört utöver de alltingsledamöter som det fick invalda förra året."

Grétar Þór Eyþórsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, säger i Vísir att framgångar för Ljus framtid i kommunalvalen kommer att göra partiet starkare även på riksplanet.