lördag 31 maj 2014

Dagens citat

"Detta är lite som när aktier minskar i värde, då vill alla göra sig av med dem. Många vill rösta på segrarna. Nu har det inte varit någon känsla för Självständighetspartiet och det är det som de gamla ledarna kritiserar. Det är mycket naturligt att man börjar leta efter syndabockar i en dålig valrörelse, dålig taktik och dåliga kandidater. Sådant tar alltid fart när det går dåligt."

Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir i Vísir om Självständighetspartiets opinionsras i Reykjavík och gamla ledares kritik mot det nya ledarskapet.