torsdag 8 maj 2014

Nytt åtal mot Kaupþing-toppar - tappade på kreditswappar

De fem sista veckorna före finanskraschen lånade Kaupþing ut 510 miljoner euro för köp av kreditswappar i den egna banken. Pengarna gick till högprofilerade kunder som redan lånat stora summor av Kaupþing. Syftet var att pressa ned bankens kostnader för finansiering. I stället förlorade Kaupþing hela beloppet. Nu åtalas Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson och Magnús Guðmundsson för trolöshet mot huvudman, rapporterar Kjarninn.

I december förra året fälldes vd:n Hreiðar Már Sigurðsson, styrelseordföranden Sigurður Einarsson och Luxemburg-chefen Magnús Guðmundsson för marknadsmissbruk och trolöshet mot huvudman. Hreiðar Már Sigurðsson dömdes mot sitt nekande till fem och ett halvt års fängelse - den tyngsta ekobrottsdomen i Islands historia. Domarna har dock överklagats.

Trion står dessutom åtalad för omfattande och systematiskt marknadsmissbruk. Den rättegången pågår vid Héraðsdómur Reykjavíkur.

Det nya åtalet för trolöshet mot huvudman blir ekobrottsåklagarens tredje mot Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson och Magnús Guðmundsson. Misstankarna gäller enligt Kjarninn affärer med kreditswappar som genomfördes mellan den 29 augusti och 8 oktober 2008. Kaupþing lånade då ut 510 miljoner euro till högprofilerade kunder.

Affärerna som nu lett till åtal beskrivs utförligt i den parlamentariska kriskommissionens utredning av bankkraschen. I februari 2008 vände sig Kaupþing till Deutsche Bank för att be om råd. Det allt bistrare läget på finansmarknaderna gjorde det allt dyrare för Kaupþing att låna upp kapital.

Ett problem var de skenande kreditswapparna, där kreditrisken flyttas från en part till en annan. I takt med att orosmolnen tornade upp sig på finansmarknaderna blev det allt dyrare att försäkra sig från att vara skyddad vid en konkurs.

Om Kaupþing kunde pressa ned kreditswapparna skulle finansieringskostnaderna minska. Förslaget från Deutsche Bank gick ut på att använda affärer med obligationer knutna till Kaupþings kreditvärdighet.

Under de sista fem veckorna före kraschen lånade Kaupþing alltså ut 510 miljoner euro till fyra olika bolag. Därifrån slussades pengarna genom nya lån vidare till två andra bolag. Inget av bolagen hade några tillgångar och samtliga ägdes av storkunder i banken: Skúli Þorvaldsson, Ólafur Ólafsson, Kevin Stanford og Karen Millen och Antonious Yerolemou.

Ingen av de fem storkunderna gick in med några egna pengar i affären. Upplägget finansierades helt och hållet genom lån från Kaupþing. De fem hade kunnat göra vinst på affären men aldrig förlora några pengar. Banken stod för hela risken.

Anmärkningsvärt är att de sista lånen betalades ut den 8 oktober 2008, alltså två dagar efter alltinget införde nödlagar som gav myndigheter rätt att ta över banker. De betalades också ut efter att centralbanken Seðlabanki Íslands i praktiken tömt sina sista resurser genom ett lån till Kaupþing på 500 miljoner euro.

Enligt ekobrottsåklagaren medförde utlåningen för köp av kreditswappar stora risker för Kaupþing. Det handlade om enorma summor som lånades ut till tomma bolag kontrollerade av personer som redan hade stora lån i banken. Därför stod beslutet enligt åtalet i strid med aktieägares och fordringsägares intressen eftersom de äventyrade stora summor utan några krav på några som helst säkerheter.

När Hreiðar Már Sigurðsson hördes av alltingets kriskommission sade han att affärerna med kreditswappar var förnuftiga vid tiden för beslutet. Om taktiken hade varit framgångsrik hade den förbättrat Kaupþings situation. De fem låntagarna skulle i så fall ha betalat banken arvoden vilket hade varit gynnsamt för Kaupþing.

Rättegången inleds vid Héraðsdómur Reykjavíkur den 11 juni.

Här kan du läsa mer om domen mot Hreiðar Már Sigurðsson, Sigurður Einarsson och Magnús Guðmundsson.