måndag 12 maj 2014

Utrikesministern: Formalitet återkalla Islands EU-ansökan

Regeringen betraktar Islands förhandlingar om EU-medlemskap som ett avslutat kapitel. Att alltinget inte klubbat något sådant beslut är enligt utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson mest en formalitet. Beslutet kommer heller inte att tas före parlamentets sommaruppehåll. På fredag väntas ledamöterna lämna alltinget för att ge utrymme för kommunalvalen den 31 maj.

Lördagen den 31 maj väljs nya företrädare till 74 isländska kommunfullmäktigen. Av tradition tar alltinget en paus inför kommunalvalen för att ge plats åt den lokala politiska debatten. Om inget oförutsett inträffar innebär det att alltinget går på sommaruppehåll fredagen den 16 maj.

Flera avgörande politiska beslut återstår dock att behandla i veckan. Om inte det hinns med finns möjlighet att sammankalla alltinget efter kommunalvalen för en kortare sommarsession. Målet är dock både från regering och opposition att klara av de återstående frågorna senast på fredag.

En fråga som får vänta till hösten är regeringens beslut att återkalla Islands ansökan om EU-medlemskap. Förslaget behandlas just nu i utrikesnämnden tillsammans med synpunkter från olika remissinstanser.

Utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson säger till Vísir att regeringen betraktar förhandlingarna om villkoren för EU-inträde som ett avslutat kapitel. Den inställningen har den borgerliga koalitionen haft ända sedan valsegern för ett år sedan:
"Saken lades åt sidan och det återstod inget annat än att berätta för EU: Denna regering anser att förhandlingarna är avslutade. Och att få tingets samtycke är faktiskt inget annat än en formsak."
Många väljare betraktar dock frågan som allt annat än en formsak. Under valrörelsen lovade både Självständighetspartiet och Framstegspartiet att EU-förhandlingarnas framtid skulle avgöras i en folkomröstning. Regeringens beslut att svika vallöftet blev startskottet för en namninsamling där 53 555 islänningar, vilket motsvarar 22,1 procent av väljarkåren, ställde sig bakom kravet på att medborgarna skulle få avgöra frågan.

De starka reaktionerna - som bland annat föranledde ett opinionsras - har varit ett besvär framför allt för Självständighetspartiet. Flera tongivande namn har lämnat partiet i protest mot regeringens svek i EU-frågan och arbetar nu för att skapa ett EU-vänligt alternativ på högerkanten.

Det nya partiet går under namnet Viðreisnin, Återupprättandet. Under samma namn gick också regeringen mellan åren 1959 och 1971, en koalition mellan Självständighetspartiet och socialdemokratiska Alþýðuflokkurinn som främst försökte skapa stabila ekonomiska förhållanden i landet.

Inom Framstegspartiet har den nya hållningen i EU-frågan varit mindre bekymmersam. Visserligen ställde sig partiet så sent som 2009 bakom en isländsk ansökan om EU-medlemskap. Efter EU-inträdet var det partiets åsikt att euron skulle ersätta kronan som valuta. I dag är dock den EU-vänliga falangen större och mer tongivande inom Självständighetspartiet, även om en klar majoritet motsäger sig medlemskap.

Om regeringen är redo att kompromissa i EU-frågan återstår att se. Det är dock knappast någon nackdel varken för Självständighetspartiet eller Framstegspartiet att den inte hinner avgöras före sommaruppehållet. Om regeringen hade valt att svika vallöftet hade det blivit en stor belastning för de lokala företrädarna. Nu har frågan åter hamnat i skuggan med en oviss utgång.

Självständighetspartiet har talat om en möjlig folkomröstning där medborgarna skulle få ta ställning till om ansökan ska återkallas eller inte. Eftersom ett nej till ett återkallande inte skulle ha några följder för regeringen blir det alltså mer eller mindre en folkomröstning utan egentliga konsekvenser. Förslaget har också sågats av oppositionen.

Gunnar Bragi Sveinsson säger till Vísir att han är redo att när som helst argumentera för regeringens EU-linje i alltinget. Men det kan också handla om ett förslag som ser annorlunda ut efter att ha behandlats i utrikesnämnden:
"Naturligtvis hade jag velat avklara förslaget på något sätt. Och det är naturligtvis dåligt för regeringspartierna, som har 38 ledamöter, att inte kunna klara av ett regeringsförslag som gick igenom i regeringen. Det är givetvis en fråga man får överväga, det måste jag medge."
Här kan du läsa mer om Island och EU.