måndag 26 maj 2014

Vill stoppa moskébygge i Reykjavík - kräver folkomröstning

Inga moskéer ska byggas i Reykjavík. Och den tomt som redan skänkts till Félag múslima á Íslandi ska tas tillbaka av kommunen. Sedan ska medborgarna folkomrösta om beslutet. Det anser Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, Framstegspartiets toppkandidat i kommunalvalet. Men många tongivande politiker inom partiet fördömer initiativet och hävdar att ett förbud mot moskéer strider mot religionsfriheten.

Framstegspartiet i Reykjavík befinner sig i en djup kris. I opinionen finns inga tecken på att partiet skulle kunna vinna de 6 till 7 procent av rösterna som är nödvändiga för att nå ett mandat i fullmäktige. Med en månad kvar till valet gick uppdraget att leda listan till Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir sedan Óskar Bergsson hoppat av och Guðni Ágústsson tackat nej.

Tanken var att göra flygplatsdebatten i Reykjavík till Framstegspartiets valfråga. Hittills har det inte lyckats. Ställningstagandet att inrikesflyget inte ska flyttas från Vatnsmýri har inte lockat några väljare.

Med en vecka kvar till valet kommer ett nytt utspel från Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Hon vill förbjuda moskéer i Reykjavík och ta tillbaka den tomt på Sógamýri som i höstas tilldelades Félag múslima á Íslandi. Därefter vill hon att kommuninvånarna ska ta ställning till beslutet i en folkomröstning.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir säger till Vísir att så länge som Island har en statskyrka bör inga andra församlingar tilldelas tomter för byggen av kyrkor eller motsvarande. I dagsläget skulle det i praktiken innebära att rysk-ortodoxa kyrkan och asatrosamfundet, som också fått tomter tilldelade av kommunen, och Félag múslima á Íslandi skulle stoppas från att bygga på sina tomter. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir har dock bara riktat in sig på moskén:
"Vi har bott här i fred och samförstånd sedan bosättelsen. Först var det asatro, sedan kom reformationen - alla känner till denna historia. Jag anser att så länge vi har en statskyrka ska inte kommuner tilldela tomter för byggnader som moskéer."
Religionsfriheten är inskriven både i grundlagen och Framstegspartiets partiprogram. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir säger till Vísir att hon inte anser att ett moskéförbud strider mot denna rättighet:
"Jag tror på att alla ska kunna utöva sin tro. Men jag anser inte att det är riktigt att muslimer eller andra trossamfund får tomter till byggen av moskéer eller jämförbara byggnader. Jag tycker dock att bönehus är av en annan natur och jag är inte emot dem."
När Félag múslima á Íslandi - landets största muslimska församling som vid årsskiftet hade 481 medlemmar - i höstas fick tomten vid Sógamýri hade församlingen väntat i fjorton år. I vintras spreds vid ett tillfälle grishuvud på tomten samtidigt som grisblod grävdes ned i marken. En islänning bosatt i Sverige tog på sig ansvaret för dådet, men backade sedan polisen börjat utreda saken. Ingen har än så länge åtalats för dådet.

Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttirs utspel var inte förankrat bland de andra kandidaterna på listan. Nummer fem på valsedeln, Hreiðar Eiríksson, hoppar av i protest. Han säger till Vísir att han inte har samvete att kandidera för ett moskéförbud eftersom han anser att det är ett sätt för en majoritet att förtrycka en minoritet. Trots att han inte längre stöder Framstegspartiet i Reykjavík kommer han enligt Morgunblaðið inte att lämna partiet:
"Jag kommer fortsättningsvis att vara medlem i Framstegspartiet eftersom det partiet består av toleranta människor av olika religioner och med olika kulturell bakgrund, som vill arbeta för samarbete, enighet och rättvisa för alla. Jag ber er att rösta enligt era övertygelser men jag ber er att undvika allt som flörtar med nationalism eller oenighet mellan kulturella och religiösa grupper."
Ingen av de fyra övriga toppkandidaterna vill enligt RÚV berätta om de är för eller emot en moské i Reykjavík. Nummer två på listan, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, säger till Vísir att hon står bakom Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir trots att hon inte håller med henne om att inga andra religiösa samfund ska tilldelas tomter så länge som det finns en statskyrka. Hon anser att Framstegspartiet värnar religionsfrihet och att förslaget inte är rasistiskt.

Partiledningen vill inte kommentera Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttirs ställningstagande. Jóhannes Þór Skúlason, rådgivare och assistent till statsministern och partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skriver dock på Facebook att han är för moskébygget. 

Sigrún Magnúsdóttir, Framstegspartiets gruppledare i alltinget, säger till RÚV att Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttirs åsikter inte är partiets utan tvärtemot står i strid med dem. Religionsfriheten står inskriven både i partiets stadgar och grundlagen. Att på något sätt inskränka dessa rättigheter är enligt Sigrún Magnúsdóttir inte aktuellt.

Hallur Magnússon, Framstegspartiets tidigare valgeneral, går betydligt längre i sin kritik av Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Han skriver i ett blogginlägg att hon bör avgå eftersom hennes ställningstagande inte är förenliga med partiets grundläggande värderingar:
"Framstegspartiets toppkandidat i Reykjavík har försmått det som Framstegspartiet har stått för i flera decennier. Tolerans och samarbete. Visserligen har enskilda fraktioner förlorat sig i riktning mot ohälsosam nationalism, men partiets hjärta har dock varit hälsosam folklighet som möter andra med öppna armar och välkomnar mångfald."
Hulda Þórisdóttir, lektor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, säger till RÚV att det finns en del väljare som kan tilltalas av Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttirs linje. Samtidigt påminner hon om Liberalerna som för några år sedan försökte driva en islamfientlig politik. Det slutade dock med att de övriga partierna vägrade samarbeta med Liberalerna som dessutom snart fick se opinionssiffrorna sjunka långt under femprocentsspärren till alltinget.

Även om Framstegspartiet skulle ta en plats i fullmäktige kommer Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir inte ha någon möjlighet att få igenom sin politik. Ledarna för de fem partier som i dagsläget får mandat i Reykjavík - Socialdemokraterna, Ljus framtid, Självständighetspartiet, Piratpartiet och Gröna vänstern - tar samtliga avstånd från hennes förslag och ställer sig bakom moskébygget.

Dagur B. Eggertsson, Socialdemokraternas toppkandidat i lördagens kommunalval, säger till Vísir att förslaget andas politisk desperation från Framstegspartiets sida:
"Detta är ett desperat sätt för att fiska röster under valkampanjens sista dagar. Men man styr inte en stad genom att diskriminera människor efter religiös uppfattning."
Gemensamt för de stora partierna i fullmäktige är dock att de vill slippa skyldigheten att tilldela religiösa församlingar kostnadsfria tomter. I stället vill de att religiösa byggnader ska behandlas som andra fastigheter under stadsplaneringen.

Jón Gnarr, borgmästare i Reykjavík, skriver på Facebook att Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir får vända sig till alltinget om hon vill förbjuda islam eller moskéer. Han kritiserar henne för att ha fört in en mängd felaktigheter i debatten - hon har bland annat påstått att hon är den enda fullmäktigekandidaten som bott utomlands och därför säger sig tala utifrån erfarenhet och inte utifrån fördomar, att det inte finns kyrkor i muslimska länder och så vidare:
"Om framstegspartister har de bekymmer som de tycks ha, om islams uppgång i vårt kristna samhälle, så borde den debatten äga rum i alltinget. Alltinget kan stifta lagar som bara förbjuder islam så att det är möjligt att slå en sköldborg om den oförgiftade isländska barnatron. Så borde människor sätta sig in i omständigheterna i stället för att komma med sladder och felaktigheter, särskilt om de är jurister."
Félag múslima á Íslandi är en av två registrerade muslimska trossamfund på Island. Det andra är Menningarsetur muslima á Íslandi med 360 medlemmar. Bägge har i dag moskéer i vanliga uthyrningslokaler Reykjavík.

Här kan du läsa mer om turerna kring Framstegspartiet i Reykjavík och här mer om moskébygget på Sógamýri.