onsdag 23 juli 2014

Island återbetalar nordiska nödlån i förtid

Island återbetalar nu i förtid 735 miljoner euro av de nödlån som beviljades efter finanskraschen. Därmed har Island löst samtliga lån från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Återbetalningen finansieras genom de euroobligationer som Island gav ut tidigare i år. Obligationerna har för Island betydligt gynnsammare villkor än nödlånen från de nordiska länderna.

Efter bankkollapsen fick Island lån på totalt 1,775 miljarder euro från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Lånen var en del av Internationella valutafondens åtgärdsprogram. Utan pengarna hade centralbanken Seðlabanki Íslands varit bankrutt.

Island har tidigare betalat av drygt hälften av nödlånen i förtid. Nu löser Island resten av lånen på totalt 735 miljoner euro, vilket i dag motsvarar 114 miljarder isländska kronor. Lånen skulle annars ha löpt ut 2019, 2020 och 2021.

Återbetalningen finansieras enligt ett pressmeddelande genom de statsobligationer i euro - de första sedan 2006 - som Island gav ut för två veckor sedan. Det sammanlagda värdet är 750 miljoner euro som ger en fast ränta på 2,5 procent. För Island är det ekonomiskt fördelaktigt i stället för att behålla nödlånen från de nordiska grannarna.

När de fyra nordiska länderna beviljade lånen sattes räntan till ett påslag på 2,75 procent på den så kallade Euribor-räntan på tre månader. När Irland senare fick motsvarande lån stannade påslaget på 1 procent. För Island har den årliga räntekostnaden varit 7,7 miljarder isländska kronor. Om Island i stället fått samma räntevillkor som Irland hade kostnaden minskat till 2,8 miljarder.

Den dåvarande isländska regeringen tog under senhösten 2012 upp räntefrågan med bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt. Sverige gav dock aldrig något svar på varför Island betalade en högre ränta än Irland. Inte heller svarade något av de nordiska länderna på önskemålen om en omförhandling av villkoren.

Här kan du läsa mer om utgivningen av euroobligationer.