tisdag 29 juli 2014

Mesta grönskan på fjället Esja sedan 1200-talet

Inte sedan 1200-talet har fjället Esja varit lika grönt som nu. Klimatet på Island är just nu det mildaste i modern tid. Inte sedan landet hamnade under norskt styre år 1262 tros värmen och grönskan ha varit så påtaglig. Det säger meteorologen Páll Bergþórs­son­ i Morgunblaðið.

Det 914 meter höga fjället Esja är ett populärt mål för vandringar och dominerar utsikten för många i Reykjavíkområdet. Men de har aldrig tidigare sett Esja så grönt som i dag. Förmodligen har inte fjället varit så grönskande sedan 1200-talet.

De senaste åren har Esjas topp ofta varit snöfri. Det är ett tydligt tecken på milda vintrar och varma somrar. Sedan 1900-talets början har också medeltemperaturerna stadigt varit på väg uppåt.

Dagens klimat tros ha en hel del gemensamt med det klimat som rådde när Island befolkades under slutet av 800-talet. Visserligen kunde vintrarna vara kalla, men klimatet var ändå så gynnsamt att det skapade förutsättningar för skog över låglandet.

Under 1200-talet svängde utvecklingen. Medeltemperaturerna sjönk och glaciärerna började att breda ut sig. Allt besvärliga isförhållanden under vintrarna gjorde att seglingarna till Island blev allt färre. Kylan förändrade inte bara livsvillkoren utan bidrog också till ökad isolering.

Sedan 1900-talets början har utvecklingen alltså varit den motsatta. Värmen får glaciärerna att smälta och mark som varit täckt av is i många hundra år ser dagens ljus. Páll Bergþórs­son säger i Morgunblaðið att Esja sannolikt inte varit lika grönskande sedan Island hamnade under norskt välde år 1262:
"Detta är ett resultat av ökande uppvärmning och dessutom tillkommer ytterligare denna goda väta som varit nu i vår och i sommar. ... Därför tror jag att det är mycket osannolikt att det under de senaste 800 åren har varit en lika stark mildvädersperiod som nu. ... Det var kanske närmast under fristatstiden att Esja var så grön."
Det är enligt Páll Bergþórs­son inte bara Esja som grönskar. Även andra naturområden i Reykjavíks utkanter tros aldrig tidigare ha varit så gröna som i dag, skriver Morgunblaðið.