lördag 30 augusti 2014

Självständighetspartiet går framåt i opinionen

Självständighetspartiet är vinnaren i Capacent Gallups senaste opinionsmätning. Stödet för partiet ökar med 2,2 procentenheter. Även regeringspartnern Framstegspartiet ökar något precis som stödet för högerkoalitionen. De fyra oppositionspartierna har dock alltjämt en majoritet av väljarkåren bakom sig.

Med 27,5 procent av väljarstödet är Självständighetspartiet med bred marginal störst på Island. Sympatierna för partiet har ökat med 2,2 procentenheter sedan förra månaden.

Förändringarna för övriga partier är små. Socialdemokraterna ligger kvar på 18,2 procent, Ljus framtid backar 0,5 procentenheter till 15,2 procent, Gröna vänstern ligger still på 12,8 procent och Piratpartiet tappar 0,6 procentenheter till 7,5 procent. De fyra oppositionspartierna har fortfarande stöd av en majoritet av väljarna.

Framstegspartiet ökar 0,5 procentenheter till 13,2 procent. Tillsammans har de två regeringspartierna 40,7 procent av väljarkåren bakom sig. Något fler - 41,9 procent - uppger att de stödjer den sittande koalitionen.

Övriga partier får 5,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Av de tillfrågade säger 9,1 procent att de skulle rösta blankt eller inte rösta alls. Ytterligare 13 procent ville inte svara på frågan. Totalt uppgav 77,9 procent vilket parti de skulle rösta på om det var val till alltinget i dag.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.