lördag 18 oktober 2014

Dubbelt så dyrt att parkera fel i Reykjavík

Böterna för felparkering dubblas i Reykjavík. Att utan tillstånd ställa bilen på en parkeringsplats för rörelsehindrade kostar snart 20 000 isländska kronor. Att parkera fel går efter höjningen loss på 10 000 kronor. Beslutet om att höja felparkeringsböterna togs av en enig kommunstyrelse i Reykjavík.

År 2010 bötfälldes 717 bilister i Reykjavík för att utan tillstånd ha parkerat på platser avsedda för rörelsehindrade. Samma år dubblades felparkeringsavgifterna till 5 000 isländska kronor för vanliga p-platser och 10 000 kronor för platser för rörelsehindrade.

Förra året hade antalet bötfällda bilister på platser för rörelsehindrade minskat till 616. Med målet att ytterligare minska antalet felparkeringar dubblas nu avgifterna på nytt. Kostnaden för att olovligen stå på en plats för rörelsehindrade blir 20 000 kronor medan kostnaden för att stå på en vanlig parkeringsplats utan att ha betalat blir 10 000 kronor.

Beslutet om att höja parkeringsböterna klubbades av en enig kommunstyrelse. Innan höjningen kan genomföras på Reykjavíks gator måste den godkännas av inrikesdepartementet och annonseras i Lögbirtingablað.