torsdag 30 oktober 2014

Holuhraun största lavafältet på över 200 år

Lavafältets storlek den 28 oktober.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Med en yta på 65 kvadratkilometer är nu det nya lavafältet vid Holuhraun med säkerhet det största lavaområde som bildats på Island sedan Lakis utbrott 1783. Bárðarbungas utbrott fortsatte under onsdagen med oförminskad intensitet. Halterna av svaveldioxid i luften passerade gränsvärdena på flera håll i landet, men skapade inte några akuta hälsorisker.

Lakis utbrott med början 1783 är ett av de största i modern tid. Lavafältet som skapades under de åtta månader som utbrottet pågick var 600 kvadratkilometer.

Dit har utbrottet vid Holuhraun ännu långt kvar. Lavafältet mäter nu 65 kvadratmeter - och det är därmed lika stort som det lavafält som skapades av Heklas utbrott år 1766. Men det räcker för att göra fältet till det största som skapats på 230 år.

Bárðarbungas åtta kilometer breda krater har nu sjunkit 40 meter sedan utbrottet började för snart två månader sedan. Den största kalderan har sjunkit 25 meter som en sannolik följd av den senaste tidens jordskalv. Avsmältningen tyder på att jordvärme har närmat sig ytan.

Svaveldioxid från utbrottet vid Holuhraun spred sig under gårdagen över stora delar av Island. Halterna låg visserligen på flera platser över gränsvärdet på 350 mikrogram per kubikmeter luft. De var dock långt ifrån att nå akut hälsofarliga nivåer.

Under onsdagen uppmättes i Skaftafell 2 100 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft, i Reykjavík 1 870 mikrogram, i Hveragerði 1 600 mikrogram och i Kirkjubæjarklaustur 1 500 mikrogram.

De senaste dagarna har framför allt Höfn på sydöstra Island drabbats av höga halter svaveldioxid. Störst var koncentrationen vid Hoffell, där hela 21 000 mikrogram uppmättes under helgen.

Elín Freyja Hauksdóttir, läkare vid Heilbrigðisstofnun Suðausturlands i Höfn, säger till Fréttablaðið att även invånare med andningssvårigheter varit ovanligt positiva till humöret trots vulkangaserna. Lokalbefolkningen tar konsekvenserna av utbrottet med jämnmod:
"Folk upplever detta bara som en störning, precis som med oväder. Folk upplever detta på samma sätt som när det är snöstorm ute och inte mycket annat att göra än att hålla sig hemma."
De senaste två veckorna har bara forskare, polis och räddningstjänst besökt utbrottet vid Holuhraun. Sedan snön lade sig över höglandet har restiden enligt Vísir trefaldigats. Från Möðrudalur i höglandets utkanter till Holuhraun tar det nu nio timmar. Innan snön kom var restiden bara tre timmar. Förhoppningen är att snart kunna börja använda snöskoter för att korta restiderna.

Utbrottet fortsatte under onsdagen med samma intensitet som tidigare. Det största skalvet i området hade en magnitud på 4,8. Totalt inträffade 96 jordskalv i området i går.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðabunga.