söndag 26 oktober 2014

Lägsta arbetslösheten på Island efter finanskraschen

Arbetslösheten sjönk under september till 3 procent. Det är den lägsta siffran sedan finanskraschens effekter drabbade arbetsmarknaden under senhösten 2008. Totalt minskade antalet arbetslösa på Island med 393 personer under september.
Vinnumálastofnun räknar i en prognos för oktober med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå eller ökar något.

Under september minskade antalet arbetslösa islänningar till 5 029 personer, vilket var 393 färre än i augusti. Andelen arbetslösa minskade därmed med 0,1 procentenheter till 3,0 procent.

Siffran är den lägsta sedan oktober 2008. Då hade ännu inte finanskraschen slagit fullt ut mot arbetsmarknaden. Som jämförelse var arbetslösheten i september förra året 3,8 procent.

Under september ökade arbetslösheten i fem regioner, minskade i två och låg still i en. Högst var arbetslösheten på Suðurnes, där 4,5 procent (oförändrat jämfört med augusti) var utan jobb. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten 3,3 procent (-0,2), Norðurland eystra 2,4 procent (-0,1), Suðurland 2,0 procent (+0,1), Vesturland 1,7 procent (-0,1), Austurland 1,7 procent (+0,3), Västfjordarna 1,5 procent (+0,1) och Norðurland vestra 1,3 procent (+0,1).

Det är alltså främst lägre arbetslöshet i Reykjavíkområdet som är skälet till minskningen. Förklaringen är att många studenter som saknat jobb under sommaren - och därför varit inskrivna som arbetslösa - nu återvänder till studierna. På landsbygden märks däremot att högsäsongen inom turismen är över.

Fyra isländska kommuner hade full sysselsättning under september: Helgafellssveit i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Svalbarðshreppur i Norðurland eystra och Fljótsdalshreppur i Austurland. I ytterligare sju kommuner fanns bara en enda person inskriven som arbetslös.

Under september lämnade 276 kvinnor och 117 män arbetslösheten. Alltjämt är det dock vanligare att kvinnor står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten var i september 2,5 procent bland männen och 3,6 procent bland kvinnorna.

Andelen långtidsarbetslösa minskade under september. Nu har 51 procent av de arbetssökande varit utan jobb i minst ett halvår. Även ungdomsarbetslösheten sjönk tillbaka.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.