måndag 20 oktober 2014

Liten risk utbrott vid Holuhraun ger surt regn i Reykjavík

Prognos för vulkangasernas
utbredning under måndagen.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Risken för att vulkanutbrottet vid Holuhraun ska sprida surt regn över västra Island är liten. Vid östanvind är nederbörden i regel liten i väster. Samtidigt fortsätter utbrottet med oförminskad intensitet. Vulkanologen Haraldur Sigurðsson anser att den troligaste utvecklingen är att det fortgår tills magman i Bárðarbungas magmakammare är i jämvikt.

Utbrottet vid Holuhraun har nu pågått i sju veckor. Intensiteten har mattats något under tiden, men aktiviteten är alltjämt stabil. Under helgen rasade utbrottet med samma styrka som tidigare i veckan.

Gårdagens kraftigaste jordskalv hade en magnitud på 5,2. Skalvet hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater. Totalt registrerades 106 jordskalv under söndagen. Majoriteten av skalven i området sker nu antingen vid Bárðarbunga eller Tungnafellsjökull. Däremot har antalet skalv i den berggång som sträcker sig från Bárðarbunga till Holuhraun minskat.

Vulkanologen Haraldur Sigurðsson förutspår att utbrottet kommer att fortsätta en bit in på det nya året. I ett blogginlägg skriver han att det mest sannolika scenariot för utvecklingen vid Bárðarbunga är att utbrottet fortgår tills det råder jämvikt mellan vulkanens magmakammare och den berggång som löper under Dyngjujökull till Holuhraun. När jämvikten är uppnådd slutar utbrottet.

Men ett utbrott i Bárðarbungas krater kan inte uteslutas som ett alternativ. Det är också ett av de tre huvudscenarier som Veðurstofa Íslands och Jarðvísindastofnun arbetar efter.

Haraldur Sigurðsson skriver att våldsamma explosioner skulle följa ett sådant utbrott. Magman i Bárðarbunga har en temperatur på ungefär 1 175 grader. På stora djup, som under glaciärens upp till 800 meter tjocka istäcke, är trycket för högt för explosioner trots att den vattenånga som bildas har en volym upp till 20 gånger större än vatten. I stället bildas här kuddlava.

I takt med att utbrottet smälter isen i vulkanens krater lättar trycket. Samtidigt fortsätter vattenångans volym att öka. Vid ett djup på omkring 300 meter börjar explosionerna. När dessa sedan bryter igenom istäcket uppstår explosioner som sprider vulkanaska.

Hittills har myndigheterna fått in enstaka uppgifter från östra Island om surt regn. Att surt regn - som innehåller svavelsyra och salpetersyra - ska drabba västra Island är enligt Veðurstofa Íslands inte sannolikt. Förklaringen är att det krävs östanvind för att giftiga ämnen från utbrottet vid Holuhraun ska nå västra Island, och vid östanvind är det i regel uppehåll på västra Island, skriver Morgunblaðið.

Visserligen går det enligt Veðurstofa Íslands inte att utesluta att surt regn faller över delar av landet. Surt regn kan på sikt förstöra byggnader, vattentäkter och växtlighet. Då krävs sannolikt att utbrottet blir mycket långvarigt. I dagsläget finns inget som tyder på att surt regn skulle vara något problem.

Under måndagen väntas vulkangaser från Holuhraun breda ut sig över östra Island.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.