lördag 18 oktober 2014

Minskar förbjuden zon vid vulkanutbrottet vid Holuhraun

Den avspärrade zonen
är rödmarkerad.
Riskzonen är
svartmarkerad.
Karta: Almannavarnir
Utrymningszonen norr om Vatnajökull minskas. Polisen delar nu enligt ett pressmeddelande upp området i två olika zoner - en där det alltjämt är förbjudet att vistas utan tillstånd, och en där det nu blir tillåtet att röra sig men där det är av yttersta vikt att vara beredd på en evakuering. Området norr om Vatnajökull spärrades av när vulkanutbrottet vid Holuhraun började.

Ända sedan Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun började har området norr om Vatnajökull varit avspärrat. För att besöka den förbjudna zonen har det krävts ett särskilt tillstånd utfärdat av myndigheterna. Sådana tillstånd har bara beviljats till forskare och journalister.

Polisen beslutade i går att lätta på restriktionerna norr om Vatnajökull. Området närmast Holuhraun - i en radie av 25 kilometer från huvudkratrarna - är alltjämt avspärrat. Polisen häver inte heller avspärrningen av väg 862 längs Jökulsá á Fjöllum mellan Dettifoss och Ásbyrgi.

Däremot blir det nu tillåtet att besöka de delar av höglandet som ligger inom en radie på 60 kilometer från Holuhraun. Det innebär att exempelvis Tungnafellsjökull och Hálslón nu hamnar utanför den förbjuda zonen.

Lavans utbredning fredagen
den 17 oktober.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Det område som nu öppnats klassas dock som en riskzon. Den som färdas i området uppmanas till försiktighet. Den stora risken i dagsläget är giftiga vulkangaser. Men om utbrottets karaktär skulle förändras - till exempel genom att röra sig under Dyngjujökull - är risken stor för både stora översvämningar och nedfall av aska. Inom riskzonen räknar Veðurstofa Íslands med att vulkanaskan kan bli upp till fem centimeter tjock.

Almannavarnir uppmanar den som rör sig i riskzonen till att följa radiosändningar och sms-varningar om utbrottets karaktär skulle förändras. Vid höga halter av svaveldioxid är det viktigt att söka skydd i en fjällstuga eller ett fordon. Om nedfallet av vulkanaska gör sikten obefintlig är det klokt att stanna på platsen - så länge det inte finns någon översvämningsrisk - och kontakta myndigheterna. Vid översvämningar är det viktigt att omedelbart sätta sig i säkerhet eller utrymma området.

Risken för att utsättas för akut
hälsofarliga halter av vulkangaser
är störst närmast Holuhraun.
Illustration: Veðurstofa Íslands
I den avspärrade zonen är riskerna betydligt större. Att besöka den kräver alltjämt ett särskilt tillstånd. Sannolikheten för att utsättas för hälsofarliga halter av vulkangaser är enligt Veðurstofa Íslands hela 90 procent.

Giftiga vulkangaser är inte det enda skälet till att området hålls stängt för allmänheten. Om utbrottet skulle flytta sig under Dyngjujökull är riskerna för enorma översvämningar stor - och den risken gäller längs hela Jökulsá á Fjöllums sträckning norrut. Vid ett utbrott under glaciären väntas även stora mängder aska falla över närområdet. Vid Holuhraun tros askan lägga sig som ett upp till 20 centimeter tjockt täcke på marken.

Att restriktionerna nu lättas i delar av området har enligt polisen inget att göra med att riskerna i sig har minskat. I stället har myndigheterna omvärderat läget. De nya kalkylerna visar exempelvis att översvämningar från Dyngjujökull når Holuhraun redan efter en halvtimme och bron vid Upptyppingar - som kommer att offras vid en översvämning - efter två timmar, att ett område i en radie av sex kilometer från Holuhraun klassas som mycket ohälsosamt på grund av vulkangaser, och om vulkanaska skulle blåsa norrut kan orter som Laugar och Reykjahlíð räkna med att läggas under centimetertjock aska.

Prognos för översvämningar vid
ett utbrott i Dyngjujökull.
Illustration: Veðurstofa Íslands
Trots färre restriktioner är det inte troligt att särskilt många kommer att besöka riskzonen. Samtliga vägar i området är oframkomliga. Det snötäcke som redan har lagt sig över höglandet kommer snart att vara flera meter tjockt.

Flera besökare som utan tillstånd besökt eller försökt ta sig fram till Holuhraun kommer att få betala höga böter. En av dem som brutit mot lagen är den kazakiska oljemiljardären Goga Ashkenazi, som besökte platsen tillsammans med tre vänner. Sällskapet reste med Reykjavík Helicopters, där piloten trotsade lagen och släppte ut passagerarna vid Holuhraun.

Tio dagar senare har företaget fortfarande inte pratat med piloten om händelsen. Reykjavík Helicopters uppger alltjämt att de ser allvarligt på lagbrottet men lägger allt ansvar på piloten. Piloten riskerar inte att få sparken, uppger Vísir.

Prognos för spridning av vulkanaska
vid ett utbrott under Dyngjujökull.
Illustration: Jarðvísindastofnun
Utbrottet vid Holuhraun fortsatte under fredagen med oförminskad intensitet. Totalt inträffade 125 jordskalv i området. Ett stort antal hade sitt epicentrum vid Tungnafellsjökull, en glaciär belägen nordväst om Bárðarbunga och Vatnajökullmassivet. Något utbrott har sannolikt inte skett i Tungnafellsjökull sedan den senaste istiden. Vulkanen tros dock inte ha somnat in för gott.

Gårdagens kraftigaste jordskalv hade en magnitud på 4,4. Det hade sitt epicentrum vid Bárðarbungas krater.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Bárðarbunga.